Pregovori 3:21, podčrtna opomba

POVZETEK: Poslušalcem pomagaj razumeti, kako se to, o čemer govoriš, tiče njih. Pokaži jim, kako lahko naučeno udejanjajo v svojem življenju.

KAKO TO NAREDITI:

  • Razmisli o poslušalcih. Poglobljeno premišljuj o tem, zakaj morajo poslušalci slišati tvoje sporočilo, in razmisli, kaj od tega, o čemer govoriš, jim bo še posebej koristilo.

  • Poslušalci naj ves čas vedo, kako se gradivo tiče njih. Že od začetka bi se moral vsak poslušalec zavedati: »To se tiče mene.« Ko razvijaš glavne točke, pri vsaki povej, kako jo udejanjati. Ogibaj se tega, da bi govoril preveč na splošno.