Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Posvečaj se branju in poučevanju

Ta publikacija je oblikovana tako, da nam pomaga izboljšati se pri javnem branju, govorjenju in poučevanju.

Pismo Vodstvenega organa

Ljudi poučujemo o najpomembnejšem sporočilu, ki je bilo kdaj dano ljudem.

1. UČNA ENOTA

Učinkovit uvod

Z učinkovitim uvodom se dosežejo trije cilji.

2. UČNA ENOTA

Naravno izražanje

Če se boš izražal naravno, bodo tvoji poslušalci sproščeni in sprejemljivejši za sporočilo.

3. UČNA ENOTA

Uporaba vprašanj

Postavljaj obzirna vprašanja, da vzbudiš zanimanje in poudariš pomembne točke.

4. UČNA ENOTA

Pravilna uvedba svetopisemskih stavkov

Preberi, kako lahko poslušalce vnaprej pripraviš na to, da boš prebral svetopisemski stavek.

5. UČNA ENOTA

Točno branje

Točno branje je pomemben del pri posredovanju znanja o Jehovu.

6. UČNA ENOTA

Jasno naobračanje svetopisemskih stavkov

Poslušalcem pomagaj, da bodo jasno razumeli povezavo med prebranim svetopisemskim stavkom in točko, o kateri govoriš.

7. UČNA ENOTA

Točno in prepričljivo

Točni in prepričljivi dokazi bodo poslušalcem pomagali priti do pravilnega sklepa.

8. UČNA ENOTA

Poučne ponazoritve

Svoje poučevanje lahko obogatiš s preprostimi ponazoritvami, ki pritegnejo poslušalce in poudarijo pomembne misli.

9. UČNA ENOTA

Primerna uporaba vizualnih pripomočkov

Uporabljaj vizualne pripomočke, da bi si poslušalci pomembne točke trajno vtisnili v spomin.

10. UČNA ENOTA

Modulacija

Spreminjaj glasnost, hitrost in višino glasu, da bi vzbudil čustva in poslušalce spodbudil k dejanjem.

11. UČNA ENOTA

Navdušenje

Z navdušenjem izraziš svoja čustva in lažje obdržiš pozornost poslušalcev.

12. UČNA ENOTA

Toplina in sočutje

Če govoriš iskreno, poslušalcem pokažeš, da jih imaš rad in jim želiš pomagati.

13. UČNA ENOTA

Praktična vrednost jasno izražena

Poslušalcem pomagaj razumeti, kako se to, o čemer govoriš, tiče njih. Pokaži jim, kako lahko naučeno udejanjajo v svojem življenju.

14. UČNA ENOTA

Glavne točke naj bodo jasno razvidne

Poslušalcem pomagaj, da sledijo tvojemu govoru, in jasno pokaži, kako se vsaka glavna točka navezuje na tvoj cilj in temo.

15. UČNA ENOTA

Prepričano izražanje

Govori prepričano. Pokaži, da si trdno prepričan, da je to, kar govoriš, pomembno.

16. UČNA ENOTA

Spodbudno in pozitivno

Bodi spodbuden, ne pa kritičen. Pozornost usmerjaj na poživljajoče resnice iz Božje Besede.

17. UČNA ENOTA

Razumljivo drugim

Poslušalcem pomagaj razumeti sporočilo. Ključne točke povej jasno.

18. UČNA ENOTA

Poučno za občinstvo

Poslušalce spodbudi k razmišljanju in jim pomagaj, da se bodo naučili nekaj koristnega.

19. UČNA ENOTA

Potrudi se doseči srce

Poslušalce spodbudi, naj ljubijo Boga in njegovo Besedo, Sveto pismo.

20. UČNA ENOTA

Učinkovit sklep

Učinkovit sklep bo poslušalce spodbudil, da sprejmejo in udejanjajo, kar so se naučili.

Zapiši svoj napredek

Zapiši svoj napredek, medtem ko se trudiš izboljšati v branju in poučevanju.