Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 17. LEKCIJA

Če bi radi obdržali prijatelja, bodite sami prijatelj

Če bi radi obdržali prijatelja, bodite sami prijatelj

Prijateljstvo temelji na ljubezni. Več ko boste o Jehovu spoznali, bolj ga boste ljubili. In večja ko bo vaša ljubezen do Boga, bolj mu boste želeli služiti. To vas bo spodbudilo, da postanete učenec Jezusa Kristusa. (Matevž 28:19) Ko se boste pridružili srečni družini Jehovovih prič, boste lahko večno Božji prijatelj. Kaj torej morate storiti?

Pokazati morate ljubezen do Boga, tako da ubogate njegove zakone. »To je ljubezen Božja, da držimo zapovedi njegove; in zapovedi njegove niso težke.« (1. Janezov 5:3)

To, kar spoznate, udejanjajte. Jezus je to ponazoril z zgodbo. Moder mož je zgradil svojo hišo na skalo. Neumni pa jo je postavil na pesek. Ko je privršala močna nevihta, je hiša, zgrajena na skali, ostala, toda hiša, postavljena na pesku, se je podrla z velikim treskom. Jezus je rekel, da so tisti, ki njegov nauk slišijo in po njem ravnajo, podobni modremu možu, ki si je zgradil hišo na skali. Tisti pa, ki njegove nauke slišijo, vendar po njih ne ravnajo, so kakor neumni mož, ki si je zgradil hišo na pesku.  Kateremu od njiju bi bili radi podobni? (Matevž 7:24–27)

Posvetitev. To pomeni, da se obrnete k Jehovu v molitvi in mu poveste, da želite vekomaj izpolnjevati njegovo voljo. Z izpolnjevanjem Božje volje kažete, da ste učenec Jezusa Kristusa. (Matevž 11:29)

Krst. »Daj se krstiti in operi grehe svoje, kličoč ime Gospodovo.« (Dejanja 22:16)

Povsem se predajte služenju Bogu. »Vse, kar storite, delajte iz duše, kakor Gospodu in ne ljudem.« (Kološanom 3:23)