Satan hoče, da bi se ukvarjali z magijo. Mnogi žrtvujejo za prednike oziroma duhove in se tako skušajo obvarovati pred zlim. To počnejo, ker se bojijo sil iz duhovnega sveta. Mnogi nosijo magične prstane ali zapestnice. Pijejo »zdravilne zvarke«, ki naj bi imeli magično moč, oziroma z njimi natirajo svoje telo. Nekateri ljudje skrivajo v svojem domu ali v zemlji predmete, za katere verjamejo, da imajo varovalno moč. Drugi uporabljajo magične »napoje«, ker verjamejo, da jim bo to prineslo uspeh v poslu, pri šolskih izpitih ali pri dvorjenju.

Pred Satanom se najbolje zaščitite tako, da imate Jehova za svojega prijatelja. Bog Jehova in njegovi angeli so mnogo močnejši od Satana in njegovih demonov. (Jakob 2:19; Razodetje 12:9) Jehova je za svoje prijatelje, ki so mu povsem zvestovdani, voljan pokazati svojo moč. (2. letopisov 16:9)

Božja Beseda pravi: »Ne pečajte se [. . .] s čaranjem.« Jehova obsoja magijo in čarovništvo, ker lahko človek s temi praktikami pride neposredno pod oblast Satana Hudiča. (3. Mojzesova 19:26)