Kadar imate prijatelja, ki ga občudujete in spoštujete, mu skušate biti podobni. »Dober in pravičen je Gospod [Jehova, NW],« pravi Biblija. (Psalm 25:8EI) Če želimo biti Božji prijatelji, moramo biti dobri in pravični. V Bibliji piše: »Bodite torej posnemalci Boga, kakor otroci ljubljeni, in živite v ljubezni.« (Efežanom 5:1, 2) To lahko med drugim dosežete z naslednjim:

Pomagajte drugim. »Delajmo dobro vsem.« (Galatom 6:10)

Marljivo delajte. »Kdor je kradel, ne kradi več, temuč trudi se, delajoč dobro z lastnimi rokami.« (Efežanom 4:28)

Bodite telesno in moralno čisti. »Očistimo se vsakega madeža mesa in duha ter dopolnjujmo svetost v strahu Božjem!« (2. Korinčanom 7:1)

 S svojimi družinskimi člani ravnajte ljubeče in spoštljivo. »Vsak med vami [naj] tako ljubi svojo ženo kakor sebe, žena pa naj spoštuje moža. Otroci, ubogajte svoje starše.« (Efežanom 5:33–6:1SSP)

Ljubite druge. »Ljubimo se med seboj; kajti ljubezen je iz Boga.« (1. Janezov 4:7)

Ubogajte državne zakone. »Slednji človek bodi pokoren [vladi] [. . .]. Dajte torej vsakemu, kar ste dolžni: komur davek, davek.« (Rimljanom 13:1, 7)