Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Božje kraljestvo vlada!

 3. POGLAVJE

Jehova razodeva svoj namen

Jehova razodeva svoj namen

BISTVO POGLAVJA

Jehova postopoma razodeva razumevanje svojega namena, vendar samo tistim, ki se ga bojijo.

1., 2. Kako Jehova razodeva svoj namen, ki ga ima z ljudmi?

SKRBNI starši se s svojimi otroki pogovarjajo o družinskih zadevah. Vendar so razumni pri tem, koliko informacij jim bodo povedali. Povedo le tiste podrobnosti, za katere menijo, da jih bodo otroci glede na svojo zrelost lahko razumeli.

2 Podobno Jehova postopoma razodeva svoj namen, ki ga ima z ljudmi. Vendar to počne samo takrat, ko ve, da je pravi čas. Na kratko poglejmo, kako je Jehova skozi zgodovino razodeval resnice o Kraljestvu.

Zakaj se je pojavila potreba po Kraljestvu?

3., 4. Ali je Jehova vnaprej določil potek človeške zgodovine? Pojasni.

3 Mesijansko kraljestvo na začetku ni bilo del Jehovovega namena. Zakaj ne? Ker Jehova ni vnaprej določil poteka človeške zgodovine; navsezadnje je človeštvo ustvaril tako, da ima svobodno voljo. Adamu in Evi je razkril svoj namen, ki ga ima z ljudmi, ko je rekel: »Bodita rodovitna in se namnožita. Napolnita zemljo in si jo podredita.« (1. Mojz. 1:28) Prav tako je pričakoval, da bosta upoštevala njegova merila za to, kaj je dobro in kaj slabo. (1. Mojz. 2:16, 17) Adam in Eva bi se lahko odločila, da bosta ostala zvesta. Če bi onadva in njuni potomci ostali zvesti, ne bi potrebovali Kraljestva, ki mu vlada Kristus, da bi se izpolnil Božji namen. Zemlja bi bila sedaj naseljena s popolnimi ljudmi, ki bi častili Jehova.

4 Jehova zaradi upora Satana, Adama in Eve ni opustil svojega namena, da zemljo naseli s popolnimi ljudmi. Pravzaprav je prilagodil način, kako bo dosegel svoj namen. Jehovov namen ni podoben vlaku, ki mora voziti po točno določenem tiru, da bi dosegel svoj cilj. Poleg tega lahko drugi s svojimi dejanji povzročijo, da vlak iztiri. Ko pa se Jehova nekaj nameni, mu nobena sila v vsem vesolju  ne more preprečiti, da tega ne bi izpolnil. (Beri Izaija 55:11.) Če mu kaka težava tako rekoč ovira uporabo enega tira, uporabi drugega. * (2. Mojz. 3:14, 15) Ko se mu zdi primerno, svoje zveste služabnike obvesti o novem načinu, s katerim bo izpolnil svoj namen.

5. Kako se je Jehova odzval na upor v Edenu?

5 Jehova se je zaradi upora v Edenu namenil ustanoviti Kraljestvo. (Mat. 25:34) Ko je bilo videti, da za človeštvo ni več upanja, je začel razkrivati sredstvo, po katerem bo privedel ljudi do popolnosti in odstranil bolečino, ki jo je povzročil Satanov neuspešni poskus vladanja. (1. Mojz. 3:14–19) Kljub temu pa vseh podrobnosti o Kraljestvu ni razkril naenkrat.

Jehova prične razodevati resnice o Kraljestvu

6. Kaj je Jehova obljubil, in česa ni odkril?

6 S prvo prerokbo je Jehova obljubil, da bo prišlo določeno »seme« oziroma potomec, ki bo uničil kačo. (Beri 1. Mojzesova 3:15.) Vendar pa takrat ni odkril, kdo bo ta potomec in kdo bo kačino »seme«. Pravzaprav je takšne podrobnosti pričel odkrivati šele kakih 2000 let kasneje. *

7. Zakaj je Jehova izbral Abrahama in kaj zelo pomembnega se iz tega naučimo?

7 Jehova je čez čas izbral Abrahama, da bo po njem prišel obljubljeni potomec. Izbral ga je zato, ker je poslušal Njegov glas. (1. Mojz. 22:18) Iz tega dejstva se naučimo nekaj zelo pomembnega – Jehova odkriva svoj namen le tistim, ki do njega čutijo spoštljiv strah. (Beri Psalm 25:14.)

8., 9. Katera dejstva o obljubljenem potomcu je Jehova odkril Abrahamu in Jakobu?

8 Ko je Jehova po angelu govoril s svojim prijateljem Abrahamom, je o obljubljenem potomcu prvič odkril tole pomembno dejstvo: ta potomec bo človek. (1. Mojz. 22:15–17; Jak. 2:23) Kako pa bo ta človek uničil kačo? Kdo je kača? Kasnejša razkritja so odgovorila na ti vprašanji.

9 Jehova se je odločil, da bo obljubljeni potomec prišel po Abrahamovem vnuku Jakobu, možu, ki je imel močno vero v Boga. (1. Mojz. 28:13–22) Jakobu je odkril, da bo obljubljeni potomec prišel po njegovem sinu Judu. Jakob je prerokoval, da bo ta Judov potomec prejel »žezlo«, palico, ki simbolizira kraljevsko oblast, in da ga »bodo ubogala ljudstva«. (1. Mojz. 49:1, 10) S to objavo je Jehova odkril, da bo obljubljeni potomec postal vladar, kralj.

10., 11. Zakaj je Jehova svoj namen razodel Davidu in Danielu?

10 Kakih 650 let po tem, ko je živel Juda, je Jehova več o svojem namenu razodel kralju Davidu, Judovemu potomcu. Jehova je Davida opisal kot moža, ki je »po volji njegovemu srcu«. (1. Sam. 13:14; 17:12; Apd. 13:22) Ker je David do Jehova čutil spoštljiv strah, se je Jehova odločil, da bo z njim sklenil zavezo. S to zavezo mu je obljubil, da  bo eden izmed njegovih potomcev vladal večno. (2. Sam. 7:8, 12–16)

11 Približno 500 let kasneje je Jehova po preroku Danielu razkril točno leto, ko se bo Maziljenec oziroma Mesija pojavil na zemlji. (Dan. 9:25) Jehovu je bil Daniel »zelo ljubljen«. Zakaj? Ker ga je Daniel globoko spoštoval in mu vztrajno služil. (Dan. 6:16; 9:22, 23)

12. Kaj je bilo Danielu rečeno, naj stori, in zakaj?

12 Jehova je po takšnih zvestih prerokih, kakršen je bil Daniel, dal zapisati številne podrobnosti o obljubljenem potomcu, Mesiju. Vendar še vedno ni nastopil od njega določeni čas, da bi njegovi služabniki popolnoma razumeli to, kar so pisali po njegovem navdihnjenju. Daniel je denimo prejel videnje o ustanovitvi Božjega kraljestva, nato pa mu je bilo rečeno, naj prerokbo zapečati do časa, ki ga je določil Jehova. V tem času, ki je bil šele v prihodnosti, se bo pravo spoznanje »pomnožilo«. (Dan. 12:4)

Po zvestih možeh, kakršen je bil Daniel, je Jehova dal zapisati podrobnosti o Mesijanskem kraljestvu.

Jezus razjasni Božji namen

13. a) Kdo je obljubljeni potomec? b) Kako je Jezus razjasnil prerokbo, zapisano v 1. Mojzesovi 3:15?

13 Jehova je jasno pokazal, da je Jezus obljubljeni potomec, Davidov potomec, ki bo vladal kot kralj. (Luk. 1:30–33; 3:21, 22) Ko je Jezus pričel javno delovati, je bilo, kakor da bi nad človeškim spoznanjem o Božjem namenu vzšlo sonce. (Mat. 4:13–17) Jezus je na primer razblinil vsakršen dvom o tem, kdo je »kača«, omenjena v 1. Mojzesovi 3:14, 15, ko je za Hudiča rekel, da je »že od začetka ubijalec« in »oče laži«. (Jan. 8:44) V razodetju, ki ga je dal Janezu, pa je rekel, da je »prakača« tisti, »ki se imenuje Hudič in Satan«. * (Beri Razodetje 1:1; 12:9.) V tem istem razodetju je Jezus pokazal, kako bo kot obljubljeni potomec dokončno izpolnil prerokbo, izrečeno v Edenu, in uničil Satana, tako da ta ne bo več obstajal. (Raz. 20:7–10)

14.–16. Ali so učenci v prvem stoletju vedno popolnoma razumeli resnice, ki jih je razodel Jezus? Pojasni.

14 Kot smo videli v prvem poglavju te knjige, je Jezus veliko govoril o Kraljestvu. Vendar ni vedno povedal vseh podrobnosti, ki so jih njegovi učenci želeli izvedeti. Če pa je že omenil nekatere podrobnosti, jih učenci niso takoj razumeli. Kristusovi sledilci so namreč te resnice, ki jih je razodel njihov Gospodar, popolnoma razumeli šele kasneje, včasih celo nekaj stoletij kasneje. Razmislimo o nekaterih primerih.

15 Leta 33 n. št. je Jezus jasno povedal, da bodo sovladarji, ki bodo pomagali Kralju Božjega kraljestva, izbrani z zemlje in bodo kot duhovna bitja obujeni v nebeško življenje. Toda njegovi učenci tega niso takoj razumeli.  (Dan. 7:18; Jan. 14:2–5) Istega leta je Jezus s ponazoritvami nakazal, da bo Kraljestvo ustanovljeno šele dolgo za tem, ko se bo dvignil v nebesa. (Mat. 25:14, 19; Luk. 19:11, 12) Učenci te pomembne resnice niso takoj dojeli, saj so kasneje obujenega Jezusa vprašali: »Ali boš Izraelu v tem času obnovil kraljestvo?« Toda Jezus se je odločil, da jim takrat glede tega ne bo razodel nobene podrobnosti več. (Apd. 1:6, 7) Jezus je prav tako govoril o »drugih ovcah«, ki ne bodo del »male črede« njegovih sovladarjev. (Jan. 10:16; Luk. 12:32) Kristusovi sledilci so šele nekaj časa po tem, ko je bilo leta 1914 ustanovljeno Kraljestvo, jasno razumeli, kdo pripada eni in kdo drugi skupini.

16 Ko je bil Jezus na zemlji, bi lahko svojim učencem povedal veliko stvari, vendar se je zavedal, da bi bilo to zanje preveč. (Jan. 16:12) Nedvomno se je veliko spoznanja o Kraljestvu razodelo v prvem stoletju. Vendar takrat še ni bil čas, ko naj bi se takšno spoznanje pomnožilo.

Pravo spoznanje se pomnoži v »času konca«

17. Kaj moramo delati, da bi razumeli resnice o Kraljestvu, in kaj še potrebujemo?

17 Jehova je Danielu obljubil, da bodo v »času konca« mnogi »raziskovali in pravo spoznanje« o Božjem namenu se bo pomnožilo. (Dan. 12:4) Tisti, ki želijo to spoznanje, se morajo zanj potruditi. Vendar ne glede na to, kako skrbno preučujemo Sveto pismo, ne moremo pravilno razumeti resnic o Kraljestvu, če nam jih Jehova ne pomaga razumeti. (Beri Matej 13:11.)

18. Kako tisti, ki se bojijo Jehova, kažejo vero in ponižnost?

18 Prav kakor je Jehova v obdobju pred letom 1914 postopoma razkrival resnice o Kraljestvu, tako ravna tudi danes, v času konca. Kot bomo videli v 4. in 5. poglavju te  knjige, so morali Božji služabniki v preteklih stotih letih večkrat spremeniti svoje razumevanje. Ali to dejstvo pomeni, da jih Jehova ne podpira? Ravno nasprotno! Jehova jih podpira. Zakaj? Zato ker tisti, ki se bojijo Jehova, kažejo dve lastnosti, ki ju ima rad – vero in ponižnost. (Heb. 11:6; Jak. 4:6) Jehovovi služabniki kažejo vero tako, da so prepričani o tem, da se bodo uresničile vse obljube iz Božje Besede. Ponižnost pa kažejo tako, da priznajo, da niso popolnoma razumeli, kako se bodo te obljube izpolnile. To ponižno stališče je bilo opisano v angleškem Stražnem stolpu, 1. marec 1925, kjer je pisalo: »Vemo, da je Gospod tisti, ki pojasnjuje stvari, in on bo svojo Besedo pojasnil svojemu ljudstvu na svoj, dober način, in to takrat, ko se bo sam za to odločil.«

»Gospod [. . .] bo svojo Besedo pojasnil svojemu ljudstvu na svoj, dober način, in to takrat, ko se bo sam za to odločil.«

19. Kaj Jehova sedaj dovoljuje glede našega razumevanja in zakaj?

19 Ko je bilo leta 1914 ustanovljeno Kraljestvo, je imelo Božje ljudstvo le delno spoznanje o tem, kako se bodo prerokbe o Kraljestvu izpolnile. (1. Kor. 13:9, 10, 12) V svoji gorečnosti, da bi videli izpolnitev Božjih obljub, smo občasno prišli do napačnih sklepov. Z minevanjem let se je za resnično izkazala še ena modra izjava iz Stražnega stolpa, ki smo ga omenili v prejšnjem odstavku. V članku je pisalo: »Videti je, da se je najvarneje držati načela, da prerokbe ne moremo razumeti, dokler se ta ne izpolni oziroma se ne prične izpolnjevati.« Sedaj, ko smo že globoko v času konca, so se mnoge prerokbe o Kraljestvu že izpolnile ali pa se še izpolnjujejo. Ker smo Božji služabniki ponižni in smo pripravljeni spremeniti svoje razumevanje, je Jehova dovolil, da se je naše razumevanje glede njegovega namena še izpopolnilo. Pravo spoznanje se je pomnožilo!

 Prečiščevanje razumevanja preizkusi Božje ljudstvo

20., 21. Kako je prečiščevanje razumevanja vplivalo na kristjane v prvem stoletju?

20 Ko Jehova prečiščuje naše razumevanje resnice, je na preizkušnji stanje našega srca. Ali nas bosta vera in ponižnost spodbudili, da bomo sprejeli spremembe? Kristjani, ki so živeli sredi prvega stoletja, so se spoprijeli s takšnim preizkusom. Na primer, predstavljaj si, da si kristjan judovskega porekla in da živiš v tistem času. Globoko spoštuješ Mojzesovo postavo in ponosen si na to, da si del izraelskega naroda. Sedaj pa od apostola Pavla prejmeš navdihnjena pisma, v katerih piše, da Postava ni več obvezna, da je Jehova zavrgel naravni Izrael in pričel zbirati duhovni Izrael, ki ga bodo sestavljali tako Judje kot Nejudje. (Rim. 10:12; 11:17–24; Gal. 6:15, 16; Kol. 2:13, 14) Kako bi se odzval?

21 Ponižni kristjani so sprejeli Pavlovo navdihnjeno razlago, in Jehova jih je blagoslovil. (Apd. 13:48) Drugi so bili ogorčeni nad novimi spremembami in so se želeli še naprej oklepati svojega razumevanja. (Gal. 5:7–12) Če takšni posamezniki ne bi spremenili svojega stališča, bi izgubili prednost vladati skupaj s Kristusom. (2. Pet. 2:1)

22. Kako gledaš na razjasnitve našega razumevanja glede Božjega namena?

22 V zadnjih desetletjih je Jehova prečistil naše razumevanje Kraljestva. Na primer, pomagal nam je jasneje razumeti, kdaj se bodo podložniki Kraljestva ločili od tistih, ki se na sporočilo ne odzovejo, tako kot se ovce ločijo od kozlov. Prav tako nas je poučil o tem, kdaj bo zapolnjeno število 144.000, kaj pomenijo Jezusove ponazoritve o Kraljestvu in kdaj bo zadnji maziljenec obujen v nebeško življenje. * Kako se odzoveš na takšne razjasnitve? Ali ti okrepijo vero? Ali nanje gledaš kot na dokaz, da Jehova še naprej poučuje svoje ponižno ljudstvo? Gradivo v nadaljevanju te knjige bo okrepilo tvoje prepričanje o tem, da Jehova postopoma odkriva svoj namen tistim, ki se ga bojijo.

^ odst. 4 Božje ime je oblika hebrejskega glagola, ki pomeni »postati«. Jehovovo ime kaže na to, da Jehova izpolnjuje svoje obljube. Glej okvir »Pomen Božjega imena« v 4. poglavju.

^ odst. 6 Čeprav se nam morda to obdobje danes zdi dolgo, pa moramo vedeti, da je bila življenjska doba ljudi včasih veliko daljša; od Adama do Abrahama so bili samo štirje ljudje, katerih življenje se je prekrivalo. Adamovo življenje se je prekrivalo z življenjem Lameha, Noetovega očeta. Lamehovo življenje se je prekrivalo z življenjem Sema, Noetovega sina. Semovo življenje pa se je prekrivalo z življenjem Abrahama. (1. Mojz. 5:5, 31; 9:29; 11:10, 11; 25:7)

^ odst. 13 Izraz »Satan« se v Hebrejskih spisih pojavi 18-krat, v Krščanskih grških spisih pa več kot 30-krat. Povsem ustrezno je, da Hebrejski spisi ne poudarjajo pretirano Satana, ampak se osredotočajo na to, kdo je Mesija. Ko se je Mesija pojavil, je povsem razkril Satana, o čemer beremo v Krščanskih grških spisih.

^ odst. 22 Razpravo o nekaterih spremembah v razumevanju najdeš v naslednjih izdajah Stražnega stolpa: 15. oktober 1995, strani 23–28; 15. januar 2008, strani 20–24; 15. julij 2008, strani 17–21; 15. julij 2013, strani 9–14.