Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Božje kraljestvo vlada!

 1. POGLAVJE

»Naj pride tvoje kraljestvo«

»Naj pride tvoje kraljestvo«

BISTVO POGLAVJA

Pregledati, kaj je Jezus učil o Božjem kraljestvu.

1., 2. Katere besede, ki so jih slišali trije od Jezusovih apostolov, je izrekel Jehova in kako so se apostoli odzvali?

KAKO bi se odzval, če bi ti Bog Jehova rekel, da kaj narediš? Ali ga ne bi z veseljem ubogal, ne glede na to, kaj bi ti naročil? Seveda bi ga!

2 Nekaj časa po pashi leta 32 n. št. so trije od Jezusovih apostolov, Peter, Jakob in Janez, doživeli ravno nekaj takega. (Beri Matej 17:1–5.) Ko so bili skupaj s svojim Gospodarjem na »visoki gori«, so v videnju videli Jezusa kot veličastnega kralja v nebesih. Videnje je bilo tako resnično, da je Peter poskusil biti del dogajanja. Ko je še govoril, jih je zasenčil oblak. Nato so Peter, Jakob in Janez jasno slišali nekaj, kar je v vsej zgodovini imela prednost slišati le peščica ljudi – Jehovov glas. Jehova je potrdil, da je Jezus njegov sin. Nato pa je odločno rekel: »Poslušajte ga.« Apostoli so ubogali to Božjo zapoved. Poslušali so, kar je Jezus učil, in tudi spodbujali druge, naj jih v tem posnemajo. (Apd. 3:19–23; 4:18–20)

Jezus je o Božjem kraljestvu govoril več kot o kateri koli drugi temi.

3. Zakaj Jehova želi, da poslušamo njegovega Sina, in katera tema si zasluži našo pozornost?

3 Te besede, »Poslušajte ga«, so zapisane v Svetem pismu, da bi nam koristile. (Rim. 15:4) Zakaj? Ker je Jezus Jehovov zastopnik. Vsakič ko je pričel poučevati, je govoril to, kar je njegov Oče želel, da bi mi izvedeli. (Jan. 1:1, 14) Ker je o Božjem kraljestvu, nebeški mesijanski vladi, ki jo poleg njega sestavlja še 144.000 njegovih sovladarjev, govoril več kot o kateri koli drugi temi, je dobro, da to pomembno temo skrbno preiščemo. (Raz. 5:9, 10; 14:1–3; 20:6) Najprej pa preglejmo, zakaj je Jezus tako veliko povedal o Božjem kraljestvu.

»Česar je srce polno«

4. Kako je Jezus pokazal, da mu je Kraljestvo zelo pri srcu?

4 Kraljestvo je Jezusu zelo pri srcu. Zakaj lahko to rečemo? Ker besede kažejo, kaj ima posameznik v srcu. Torej naše besede odkrivajo, kaj nam je res pomembno. Jezus je rekel: »Usta namreč govorijo to, česar je srce polno.«  (Mat. 12:34) Jezus je izkoristil vsako priložnost za to, da je govoril o Kraljestvu. V štirih evangelijih je Kraljestvo omenjeno več kot stokrat in v večini primerov je o njem govoril ravno Jezus. To Kraljestvo je bila glavna tema njegovega oznanjevanja. Rekel je: »Dobro novico o Božjem kraljestvu moram oznaniti tudi drugim mestom, ker sem bil za to poslan.« (Luk. 4:43) Celo po vstajenju je svojim učencem še naprej govoril o Kraljestvu. (Apd. 1:3) Njegovo srce je bilo nedvomno polno cenjenja do Kraljestva. To cenjenje je Jezusa gnalo, da je drugim govoril o tej vladi.

5.–7. a) Kako vemo, da je Jehovu Kraljestvo zelo pri srcu? Ponazori. b) Kako lahko mi pokažemo, da nam je Kraljestvo zelo pri srcu?

5 Kraljestvo pa je zelo pri srcu tudi Jehovu. Kako to vemo? Spomni se, da je Jehova na svet poslal svojega edinorojenega Sina. In Jehova je vir vsega, kar je njegov Sin rekel in učil. (Jan. 7:16; 12:49, 50) Jehova je prav tako vir vsega, kar je v štirih evangelijskih poročilih zapisano o Jezusovem življenju in delovanju. Za trenutek pomisli, kaj to pomeni.

Dobro bi bilo, da se vsak od nas vpraša: »Ali mi je Božje kraljestvo zelo pri srcu?«

6 Zamisli si, da urejaš album z družinskimi fotografijami. Na voljo imaš zelo veliko fotografij, vendar v albumu ni prostora za vse. Kaj narediš? Izbereš fotografije, ki jih boš dal v album. V nekem smislu so evangeliji kakor album s fotografijami, ki nam daje jasno sliko o Jezusu. Jehova evangelistov ni navdihnil, da bi zapisali vsako podrobnost, ki jo je Jezus rekel ali naredil, ko je bil na zemlji. (Jan. 20:30; 21:25) Jehovov duh jih je pravzaprav vodil pri zapisovanju besed in dejanj, ki nam pomagajo razumeti namen Jezusovega delovanja in to, kaj je za Jehova najpomembnejše. (2. Tim. 3:16, 17; 2. Pet. 1:21) Ker je v evangelijih zapisanih veliko Jezusovih naukov o Božjem kraljestvu, lahko brez dvoma sklenemo, da je Kraljestvo Jehovu zelo pri srcu. Samo pomisli, Jehova hoče, da se seznanimo z njegovim Kraljestvom in o tej vladi izvemo čim več!

7 Dobro bi bilo, da se vsak od nas vpraša: »Ali mi je Božje kraljestvo zelo pri srcu?« Če nam je, bomo z veseljem prisluhnili temu, kar je Jezus rekel in učil o tem Kraljestvu – zakaj je pomembno ter kako in kdaj bo prišlo.

»Naj pride tvoje kraljestvo« – kako?

8. Kako je Jezus povzel, zakaj je Kraljestvo pomembno?

8 Razmisli o vzorčni molitvi. V njej je Jezus prepričljivo in preprosto povzel, zakaj je Kraljestvo pomembno, in pokazal, kaj bo doseglo. Ta molitev vsebuje sedem prošenj. Prve tri se tičejo Jehovovih namenov – posvetitve Jehovovega imena, prihoda njegovega Kraljestva in izpolnitve njegove volje, kakor v nebesih tako tudi na zemlji. (Beri Matej 6:9, 10.) Te tri prošnje so med seboj tesno povezane. Mesijansko  kraljestvo je sredstvo, po katerem bo Jehova posvetil svoje ime in izpolnil svojo voljo.

9., 10. a) Kako bo Božje kraljestvo prišlo? b) Izpolnitev katere svetopisemske obljube si močno želiš?

9 Kako bo Božje kraljestvo prišlo? Ko molimo »Naj pride tvoje kraljestvo«, prosimo, naj Kraljestvo odločno ukrepa. Ko bo prišlo, bo s svojo veliko močjo vplivalo na zemljo. Odstranilo bo sedanjo hudobno stvarnost, tudi vse človeške vladavine, in uvedlo pravični novi svet. (Dan. 2:44; 2. Pet. 3:13) Nato bo pod kraljestveno vlado celotna zemlja postala raj. (Luk. 23:43) Tisti, ki so v Božjem spominu, bodo obujeni v življenje in bodo ponovno skupaj s svojimi ljubljenimi. (Jan. 5:28, 29) Poslušni ljudje bodo postali popolni in uživali v neskončnem življenju. (Raz. 21:3–5) Končno bo na zemlji povsem tako, kot je v nebesih. Godila se bo volja Boga Jehova! Ali ne hrepeniš po tem, da bi videl izpolnitev teh svetopisemskih obljub? Zapomni si, da vsakič, ko moliš za prihod Božjega kraljestva, pravzaprav moliš za to, da se izpolnijo te dragocene obljube.

10 Jasno je, da Božje kraljestvo še ni prišlo, da bi izpolnilo prošnjo iz vzorčne molitve. Konec koncev še vedno vladajo človeške vladavine pa tudi pravični novi svet še ni prišel. Vendar obstaja dobra novica. Božje kraljestvo je bilo ustanovljeno in o tem bomo razpravljali v naslednjem poglavju. Sedaj pa preglejmo, kaj je Jezus rekel o tem, kdaj bo Kraljestvo ustanovljeno in kdaj bo prišlo.

Kdaj je bilo Božje kraljestvo ustanovljeno?

11. Kaj je Jezus nakazal glede tega, kdaj bo Božje kraljestvo ustanovljeno?

11 Jezus je nakazal, da Kraljestvo ne bo ustanovljeno v prvem stoletju n. št., čeprav so nekateri njegovi učenci imeli drugačna pričakovanja. (Apd. 1:6) Razmisli o tem, kaj je Jezus povedal v dveh prilikah. Med eno in drugo priliko sta minili manj kot dve leti.

12. Kako se iz prilike o pšenici in ljuljki vidi, da Kraljestvo ni bilo ustanovljeno v prvem stoletju n. št.?

12 Prilika o pšenici in ljuljki. (Beri Matej 13:24–30.) Jezus je to priliko povedal verjetno spomladi leta 31 n. št., nato pa jo je svojim učencem tudi pojasnil. (Mat. 13:36–43) Kaj je bistvo in pomen te prilike? Po smrti apostolov je Hudič posejal ljuljko (navidezne kristjane) med pšenico (»sinove kraljestva« oziroma maziljene kristjane). Tako pšenici kot ljuljki je bilo dovoljeno, da rasteta skupaj vse do žetve, ki je »sklenitev stvarnosti«. Ko se je obdobje žetve pričelo, so začeli puliti ljuljko. Nato pa so spravili pšenico. Iz prilike torej spoznamo, da Božje kraljestvo ni bilo ustanovljeno v prvem stoletju n. št., ampak šele po tem, ko se je končalo obdobje rasti. Kot kaže, se je obdobje rasti končalo leta 1914, in takrat se je začelo obdobje žetve.

13. Kako je Jezus ponazoril, da za mesijanskega kralja ne bo postavljen takoj za tem, ko se bo vrnil v nebesa?

 13 Prilika o minah. (Beri Luka 19:11–13.) Jezus je to priliko povedal leta 33 n. št., ko je bil še zadnjič na poti v Jeruzalem. Nekateri njegovi poslušalci so menili, da bo svoje Kraljestvo ustanovil takoj, ko bodo prispeli v Jeruzalem. Želel je popraviti njihovo razmišljanje in jim pokazati, da je ustanovitev Kraljestva še daleč v prihodnosti. Primerjal se je s »človekom plemenitega rodu«, ki je moral odpotovati »v daljno deželo, da bi si zagotovil kraljevsko oblast«. * V Jezusovem primeru so to »daljno deželo« predstavljala nebesa, kjer bo od svojega Očeta prejel kraljevsko oblast. Toda Jezus je vedel, da za mesijanskega kralja ne bo postavljen takoj za tem, ko se bo vrnil v nebesa. Pravzaprav bo sedel Bogu na desno in počakal na za to določeni čas. Videti je, da je na to moral čakati veliko stoletij. (Ps. 110:1, 2; Mat. 22:43, 44; Heb. 10:12, 13)

Kdaj bo prišlo Božje kraljestvo?

14. a) Kako je Jezus odgovoril na vprašanje, ki so mu ga postavili štirje od njegovih apostolov? b) Kaj nam izpolnitev Jezusove prerokbe pove o Jezusovi navzočnosti in o Kraljestvu?

14 Jezusa so samo nekaj dni pred njegovo smrtjo štirje od njegovih apostolov vprašali: »Kaj bo znamenje tvoje navzočnosti in sklenitve stvarnosti?« (Mat. 24:3; Mar. 13:4) Jezus jim je odgovoril z obširno prerokbo, ki je zapisana v 24. in 25. poglavju Matejevega evangelija. V njej je podrobno navedel razne dogodke, ki se bodo odvijali po svetu in  bodo sestavljali znamenje, ki bo označevalo časovno obdobje, imenovano »navzočnost«. Pričetek njegove navzočnosti bo sovpadal z ustanovitvijo Kraljestva. Vrhunec njegove navzočnosti pa bo sovpadal s prihodom Kraljestva. Imamo obilo dokazov, da se Jezusova prerokba izpolnjuje od leta 1914. * To leto torej označuje pričetek njegove navzočnosti in ustanovitev Kraljestva.

15., 16. Koga je imel Jezus v mislih, ko je govoril o »tem rodu«?

15 Kdaj pa bo Božje kraljestvo pravzaprav prišlo? Jezus ni odkril, kdaj točno se bo to zgodilo. (Mat. 24:36) Vendar pa je povedal nekaj, iz česar lahko sklenemo, da je ta čas že zelo blizu. Jezus je nakazal, da bo Kraljestvo prišlo po tem, ko bo »ta rod« videl izpolnitev preroškega znamenja. (Beri Matej 24:32–34.) Na koga se nanaša besedna zveza »ta rod«? Pa si pobliže poglejmo Jezusove besede.

16 »Ta rod.« Ali je Jezus s tem mislil neverujoče? Ne. Razmisli o tem, komu je Jezus govoril. Prerokbo je povedal nekaj apostolom, ki »so k njemu na samem pristopili«. (Mat. 24:3) Apostoli so bili kmalu zatem maziljeni s svetim duhom. Bodi pozoren tudi na sobesedilo. Preden je Jezus govoril o »tem rodu«, je rekel: »Od ponazoritve s smokvo pa se naučite tole: takoj ko se njene mlade veje omehčajo in poženejo liste, veste, da je blizu poletje. Tako tudi vi, ko boste vse to videli, vedite, da je on blizu, pred vrati.« Jezusovi maziljeni sledilci, ne pa neverujoči, bodo videli dogodke, ki jih je Jezus napovedal, in bodo razumeli njihov pomen, in sicer, da je Jezus »blizu, pred vrati«. Ko je torej Jezus govoril o »tem rodu«, je imel v mislih svoje maziljene sledilce.

17. Na kaj se nanaša »rod« in na kaj »vse to«?

17 »Nikakor ne bo preminil, dokler se vse to ne bo zgodilo.« Kako se bo izkazalo, da so te besede resnične? Da bi odgovorili na to vprašanje, moramo vedeti dve stvari: na kaj se nanaša »rod« in na kaj »vse to«. Izraz »rod« se pogosto nanaša na ljudi različnih starosti, katerih življenje se delno prekriva. En rod običajno ne živi ravno dolgo in nazadnje se mu čas izteče. (2. Mojz. 1:6) Besedna zveza »vse to« pa zajema vse dogodke, ki so napovedani za Jezusovo navzočnost, in sicer od pričetka te navzočnosti leta 1914 pa vse do njenega vrhunca v »veliki stiski«. (Mat. 24:21)

18., 19. Kako lahko razumemo Jezusove besede o »tem rodu« in kaj lahko sklenemo?

18 Kako lahko torej razumemo Jezusove besede o »tem rodu«? Rod sestavljata dve skupini maziljencev, katerih življenje se delno prekriva. V prvi skupini so maziljenci, ki so leta 1914 videli pričetek izpolnjevanja znamenja, v drugi skupini pa so maziljenci, katerih življenje se je nekaj časa  prekrivalo z življenjem maziljencev iz prve skupine. Vsaj nekaj pripadnikov druge skupine bo na lastne oči videlo pričetek prihajajoče velike stiske. Ti dve skupini sestavljata en rod, ker se je njihovo življenje kot maziljencev nekaj časa prekrivalo. *

19 Kaj lahko sklenemo? Povsod po svetu se jasno vidi znamenje, ki kaže, da je Jezus navzoč kot vladar Božjega kraljestva. Prav tako lahko vidimo, da so maziljenci, ki so še živi in so del »tega rodu«, čedalje starejši. Vendar pa vsi ne bodo umrli pred pričetkom velike stiske. Torej lahko sklenemo, da bo Božje kraljestvo prav zares zelo kmalu prišlo in zavladalo zemlji! Kako vznemirljivo bo na lastne oči videti izpolnitev besed iz Jezusove vzorčne molitve: »Naj pride tvoje kraljestvo.«

20. O kateri pomembni temi razpravlja ta publikacija in kaj bomo pregledali v naslednjem poglavju?

20 Nikoli ne pozabimo besed, ki jih je Jehova izrekel iz nebes glede svojega Sina: »Poslušajte ga.« Kot pravi kristjani z veseljem ubogamo to Božjo zapoved. Zelo nas zanima vse, kar je Jezus rekel in učil o Božjem kraljestvu. Kaj je to Kraljestvo že doseglo in kaj bo še doseglo v prihodnosti, je pomembna tema, o kateri razpravlja ta publikacija. V naslednjem poglavju bomo pregledali vznemirljive dogodke, ki so spremljali rojstvo Božjega kraljestva v nebesih.

^ odst. 13 Jezusova prilika je poslušalce najverjetneje spomnila na Arhelaja, sina Heroda Velikega. Preden je Herod umrl, je za svojega naslednika imenoval Arhelaja, da bi vladal Judeji in drugim področjem. Vendar pa je moral Arhelaj, preden je lahko začel vladati, prepotovati dolgo pot v Rim, da bi cesar Avgust potrdil njegovo oblast.

^ odst. 18 Vsak, ki je postal maziljen po smrti zadnjega maziljenca iz prve skupine, torej po smrti tistih, ki so leta 1914 videli »začetek bolečih nadlog«, ni del »tega rodu«. (Mat. 24:8)