Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Božje kraljestvo vlada!

Milijoni pod Božjo popolno vlado že sedaj občutijo srečo in varnost. Ali bi želeli postati državljan tega Kraljestva?

Pismo Vodstvenega organa

Kako so se vznemirljive besede C. T. Russlla, ki jih je izrekel 2. oktobra 1914, izkazale za resnične?

1. POGLAVJE

»Naj pride tvoje kraljestvo«

Jezus je o Božjem kraljestvu učil več kot o kateri koli drugi temi. Kako in kdaj bo to kraljestvo prišlo?

2. POGLAVJE

Kraljestvo je rojeno v nebesih

Kdo je pomagal Jezusove prave sledilce na zemlji pripraviti na Kraljestvo? Katere značilnosti kažejo, da je Kraljestvo resnična vlada?

3. POGLAVJE

Jehova razodeva svoj namen

Ali je bilo Mesijansko kraljestvo na začetku del Božjega namena? Kako je Jezus osvetlil nekatere podrobnosti o Kraljestvu?

4. POGLAVJE

Jehova povzdigne svoje ime

Kaj je Kraljestvo doseglo glede Božjega imena? Kako ti osebno posvečuješ Jehovovo ime?

5. POGLAVJE

Kralj na Kraljestvo posveti z lučjo

Pridobite si jasnejše razumevanje o Božjem kraljestvu, njegovih vladarjih in podložnikih ter tega, kaj pomeni biti zvestovdan temu Kraljestvu.

6. POGLAVJE

Oznanjevalci – služabniki se voljno dajo na razpolago

Zakaj je Jezus zaupal, da bo v zadnjih dneh imel vojsko voljnih oznanjevalcev? Kako lahko kažeš, da iščeš najprej Kraljestvo?

7. POGLAVJE

Oznanjevalske metode – ljudem oznanjujemo na najrazličnejše načine

Spoznajte inovativne metode, ki so jih Božji služabniki uporabljali oziroma jih še uporabljajo, da bi z dobro novico, še preden pride konec, dosegli kar največ ljudi.

8. POGLAVJE

Oznanjevalski pripomočki – izdajanje publikacij za oznanjevanje po vsem svetu

Kako naše prevajalsko delo dokazuje, da nas Jezus podpira? Katera dejstva glede naših publikacij so zate dokaz, da je Kraljestvo resnično?

9. POGLAVJE

Dosežki oznanjevanja – polja so zrela za žetev

Jezus je svojim učencem povedal dve pomembni dejstvi glede velike duhovne žetve. Kako se ti dejstvi tičeta nas danes?

10. POGLAVJE

Kralj duhovno prečiščuje svoje ljudstvo

Kaj imata skupnega božič in križ?

11. POGLAVJE

Prečiščevanje na moralnem področju je odsev Božje svetosti

Stražarnice in veže templja iz Ezekielovega videnja imajo vse od leta 1914 poseben pomen za Božje ljudstvo.

12. POGLAVJE

Organizirani za služenje »Bogu miru«

Biblija kot nasprotje nereda omenja mir, in ne reda. Zakaj? Kako se odgovor tiče današnjih kristjanov?

13. POGLAVJE

Oznanjevalci Kraljestva na sodišču

Sodniki so v nekaterih novodobnih sodnih primerih ravnali tako kot starodavni učitelj Postave Gamaliel.

14. POGLAVJE

Zvestovdano podpiramo samo Božjo vlado

Nepričakovani vir je pogoltnil »reko« preganjanja, ki je prišla nad Jehovove priče zaradi njihovega nevtralnega stališča.

15. POGLAVJE

Boj za svobodo bogočastja

Božje ljudstvo se bojuje za pravico do tega, da uboga zakone Božjega kraljestva.

16. POGLAVJE

Zbiranje k čaščenju

Kako nam lahko kar najbolj koristijo shodi, na katerih častimo Jehova?

17. POGLAVJE

Šolanje oznanjevalcev Kraljestva

Kako teokratične šole pripravljajo oznanjevalce Kraljestva za izpolnjevanje njihovih nalog?

18. POGLAVJE

Kako se financirajo dejavnosti Kraljestva

Od kod denar? Čemu ga namenimo?

19. POGLAVJE

Gradnja, ki je v čast Jehovu

Prostori za čaščenje so v čast Bogu, toda ti prostori mu niso nekaj najdragocenejšega.

20. POGLAVJE

Pomoč ob nesrečah je v hvalo Jehovu

Kako vemo, da je pomoč ob nesrečah del svete službe Jehovu?

21. POGLAVJE

Božje kraljestvo odstrani svoje sovražnike

Že sedaj se lahko pripravite na bitko harmagedon.

22. POGLAVJE

Kraljestvo izpolnjuje Božjo voljo na zemlji

Kako ste lahko prepričani, da se bodo Jehovove obljube izpolnile?