ALI vidiš verige na Pavlovih rokah in vojščaka, ki ga straži? Pavel je zapornik v Rimu. Čaka, da se bo rimski cesar odločil, kaj naj z njim stori. Toda čeprav je zaprt, ga ljudje smejo obiskovati.

Po treh dneh v Rimu je Pavel že povabil nekatere judovske voditelje, naj ga obiščejo. In res so prišli, pa ne sami, ampak so z njimi prišli še drugi Judje v Rimu. Pavel jim je vsem pripovedoval o Jezusu in o Božjem kraljestvu. Nekateri so pričeli verovati in so postali kristjani, drugi ne.

Pavel je oznanjeval tudi vojakom, ki so ga stražili. V dveh letih, kar jih je prebil v Rimu, je oznanjeval, komur je le mogel. Tako je celo cesarjeva hiša zvedela za dobro vest o kraljestvu in nekateri v njej so postali kristjani.

Toda kdo je tale za mizo? Ali si že uganil? Da, Timotej je. Tudi Timotej je bil v ječi, ker je oznanjeval o kraljestvu, ampak zdaj je že svoboden. In prišel je pomagat Pavlu. Ali veš, kaj Timotej piše? Poglejmo.

Ali se spomniš Filipov in Efeza, mest iz 110. zgodbice? Pavel je v teh mestih pomagal ustanoviti krščanske skupščine. Zdaj pa iz zapora piše pisma tamkajšnjim kristjanom. Obe pismi najdemo v Bibliji. Pravimo jima Pismo Efežanom in Pismo Filipljanom. Pavel prav zdaj narekuje Timoteju pismo svojim krščanskim prijateljem v Filipih.

Filipljani so Pavla imeli zelo radi. V zapor so mu poslali darilo in Pavel se zdaj v pismu zahvaljuje zanj. Prinesel mu ga je Epafrodit. Toda tu v Rimu je mož zbolel in skoraj umrl. No, zdaj je že okreval in lahko se bo odpravil domov. Filipljanom bo odnesel Pavlovo in Timotejevo pismo.

Iz tega zapora je Pavel napisal še dve pismi. Tudi ti dve pismi imamo v Bibliji. Eno je Pismo Kološanom in je namenjeno kristjanom v Kolosah. Drugo je pa namenjeno Pavlovemu dobremu prijatelju Filemonu, ki je tudi živel v Kolosah. V pismu piše Pavel o Filemonovem služabniku Onezimu.

Onezim je Filemonu zbežal in prišel v Rim. Zvedel je, da je Pavel zaprt v Rimu. Obiskal ga je in Pavel je tudi Onezimu pripovedoval o kraljestvu. Onezim je tako postal kristjan. In postalo mu je žal, da je zbežal od Filemona. Zdaj že morda veš, kaj je Pavel pisal Filemonu?

Prosil ga je, naj odpusti Onezimu. »Pošiljam ti ga nazaj,« mu je napisal. »Ampak zdaj naj ti ne bo več le služabnik, ampak tudi dober krščanski brat.« Onezim je tako v Kolose odnesel dve pismi, eno za Kološane, drugo za Filemona. Lahko si mislimo, kako vesel je bil Filemon, ko je videl, da je njegov služabnik postal kristjan.

Pavel je v pismih Filipljanom in Filemonu zapisal nekaj zares dobrih novic. »Pošiljam vam Timoteja,« je pisal Filipljanom. »Pa tudi sam bom kmalu prišel.« Filemonu pa je še napisal: »Pripravi mi tam kakšno stanovanje.«

Ko so Pavla izpustili iz zapora, je obiskal brate in sestre po mnogih krajih. Ampak pozneje so ga spet odvlekli v Rim in zaprli. Tokrat pa je vedel, da ga bodo ubili. Zato je pisal Timoteju, naj ga brž pride obiskat. »Bogu sem bil zvest,« mu je pisal, »in Bog me bo za to nagradil.« In Pavla so čez nekaj let res ubili, Jeruzalem pa spet porušili. Tokrat Rimljani.

Ampak Biblije tu še ni konec. Bog Jehova je potem dal še apostolu Janezu, da je napisal svoja tri pisma in zadnjo knjigo v Bibliji – Razodetje. Ta knjiga pa pripoveduje o prihodnosti. Poglejmo zato, kaj nas čaka v prihodnosti.