Mojzes je popeljal Izraelce iz egiptovskega suženjstva do gore Sinaj, kjer jim je Bog dal svoje zakone. Potem je Mojzes poslal dvanajst mož ogledovat kanaansko deželo. Deset od njih ni prineslo dobrih novic. Zaradi tega so se Izraelci hoteli kar vrniti v Egipt. Ker jim je manjkalo vere, jih je Bog kaznoval. Štirideset let so se morali potikati po pustinji.

Na koncu je bil izbran Jozue, da bi popeljal Izraelce v Kanaan. Jehova je naredil veliko čudežev, da bi jim pomagal posesti deželo. Ustavil je tok reke Jordan, podrl je jerihonske zidove in ustavil je sonce, da je sijalo ves dan. Po šestih letih so tako zasedli kanaansko deželo.

Izraelce so 356 let vodili sodniki. Prvi je bil Jozue. Spoznali bomo še mnoge izmed njih: Baraka, Gideona, Jefteja, Samsona in Samuela. Spoznali bomo tudi Rahabo, Deboro, Jaelo, Ruto, Naomi in Dalilo. TRETJI DEL te knjige torej govori o 396 let dolgi zgodovini.