JOŽEF je bil star šele 17 let, ko so ga pripeljali v Egipt. Tam so ga prodali Potifarju. Potifar pa je služil egiptovskemu vladarju, ki so mu pravili faraon.

Jožef je trdo delal za svojega gospodarja Potifarja. Ko je odrastel, ga je Potifar postavil za oskrbnika vse svoje hiše. Kako to, da je Jožef zdaj tukaj v zaporu? Zaradi Potifarjeve žene.

Jožef je zrasel v zelo postavnega mladeniča in Potifarjeva žena je hotela, da bi spal z njo. Jožef pa je vedel, da je to narobe in tega ni hotel. Potifarjeva žena je bila zato zelo jezna. Ko se je njen mož vrnil domov, se mu je zlagala in rekla: »Ta pokvarjenec Jožef je hotel spati z menoj.« Potifar ji je verjel in se na Jožefa zelo razjezil, zato ga je dal zapreti.

Nadzornik zaporov je takoj videl, da Jožef ni slab človek, zato ga je postavil za paznika nad vsemi drugimi zaporniki. Ta čas se je faraon razjezil na svojega točaja in na peka in ju je tudi dal zapreti. Neke noči pa se je obema sanjalo nekaj prav čudnega in nista vedela, kaj bi to pomenilo. Naslednje jutro je Jožef rekel: »Povejta mi, kaj se vama je sanjalo.« Ko sta mu povedala, jima je Jožef z Božjo pomočjo razložil, kaj bi te sanje pomenile.

Točaju je rekel: »V treh dneh boš spuščen iz zapora in boš spet postal faraonov točaj.« Rekel mu je še: »Ko prideš iz zapora, povej faraonu zame in pomagaj mi, da pridem še jaz na svobodo.« Peku pa je rekel: »Tebe bo pa faraon v treh dneh dal obglaviti.«

Vse se je zgodilo tako, kot je rekel Jožef. Faraon je dal peka obglaviti. Točaja pa je izpustil in ga spet vzel na dvor. Toda točaj je na Jožefa čisto pozabil. Faraonu ni nič povedal o njem in tako je ta še naprej ostal v ječi.