POGLEJ to veliko družino. To so Jakob in njegovih dvanajst sinov. Imel pa je tudi hčere. Ali poznaš katerega teh fantov po imenu? Pa poglejmo, kako jim je bilo ime.

Leja je rodila Rubena, Simeona, Levija in Juda. Ko je Rahela spoznala, da ne bo mogla imeti otrok, je bila zelo žalostna. Jakobu je dala svojo služabnico Bilho, ki mu je rodila dva sinova, Dana in Neftalija. Zatem je še Leja dala Jakobu svojo služabnico Zilpo in ta mu je rodila Gada in Aserja. Nazadnje je Leja rodila še dva sinova, Isaharja in Zebulona.

Končno je tudi Rahela rodila. Bil je sin in dala mu je ime Jožef. Pozneje bomo še več izvedeli o Jožefu, ker je postal zelo pomemben človek. Teh enajst sinov se je Jakobu rodilo, ko je živel pri Rahelinemu očetu Labanu.

Jakob je imel tudi hčere, čeprav nam Biblija pripoveduje samo o eni, o Dini.

Nato se je Jakob odločil, da bo odšel od Labana in se vrnil v Kanaan. Zbral je svojo veliko družino in ogromne črede ovac in govedi in šli so na dolgo pot.

Ko so bili že v Kanaanu, mu je Rahela rodila še enega sina. To se je zgodilo, ko so bili na nekem potovanju. Zelo težko je rodila in je na porodu tudi umrla. Toda deček je bil zdrav. Jakob mu je dal ime Benjamin.

Dobro bo, če si zapomnimo imena vseh dvanajstih Jakobovih sinov, ker je iz njih nastalo izraelsko ljudstvo. V resnici se je 12 Izraelovih rodov imenovalo po 10 Jakobovih in po dveh Jožefovih sinovih. Izak je živel še mnogo let in je moral biti zelo vesel, ko je imel toliko vnukov. Toda poglejmo, kaj se je zgodilo njegovi vnukinji Dini.