MINILO je mnogo let. Noetovi sinovi so imeli veliko otrok. Ti pa so odrasli in imeli svoje otroke. Kmalu je bilo na zemlji veliko ljudi.

Med njimi je bil tudi Noetov pravnuk, ki mu je bilo ime Nimrod. Ta je bil hudoben, lovil in pobijal je živali in tudi ljudi. Postavil se je za kralja in je vladal drugim. Toda Bog Nimroda ni maral.

Tedaj so še vsi ljudje govorili en sam jezik. Nimrod jih je hotel zadržati skupaj, da bi jim lahko vladal. Ali veš, kaj je zato naredil? Rekel jim je, naj zgradijo mesto z visokim stolpom. Poglej sliko, na kateri se vidi, kako so delali opeko.

Jehovu ta gradnja ni bila všeč. Bog je hotel, da bi se ljudje razšli in živeli po vsej zemlji. Ljudje so pa pravili: »Zgradimo si mesto in visok stolp, ki bo segel do neba. Tedaj bomo slavni.« Ljudje so želeli slavo zase, ne za Boga.

Zato jih je Bog zaustavil, da niso več gradili stolpa. Morda že veš, kako je to storil? Povzročil je, da so naenkrat začeli govoriti v različnih jezikih. Graditelji se med seboj niso več razumeli. Zaradi tega so to mesto imenovali Babel ali Babilon, kar pomeni »zmešnjava«.

Ljudje so nato začeli zapuščati Babilon. Skupine, ki so govorile isti jezik, so odšle skupaj in se naselile po različnih koncih sveta.