Samo osem ljudi je preživelo potop, toda sčasoma jih je bilo zmeraj več, na tisoče. 352 let po potopu se je rodil Abraham. Izvedeli bomo, kako je Abraham po Božji obljubi dobil sina Izaka. Izmed dveh Izakovih sinov si bo Bog izbral Jakoba.

Jakob je imel veliko družino: 12 sinov in nekaj hčera. Deset Jakobovih sinov je sovražilo svojega mlajšega brata Jožefa, zato so ga prodali v Egipt, za sužnja. Tam pa je postal pomemben človek. Ko je nastala velika lakota, je Jožef preskusil svoje brate, da bi videl, ali so se kaj spremenili. Končno se je vsa Jakobova družina – takrat že Izraelci – preselila v Egipt. To se je zgodilo 290 let po Abrahamovem rojstvu.

Naslednjih 215 let so Izraelci živeli v Egiptu. Po Jožefovi smrti so postali sužnji. Potem pa se je rodil Mojzes, ki ga je Bog uporabil, da je Izraelce osvobodil iz Egipta. DRUGI DEL te knjige zajema vsega skupaj 857 let.