NA SVETU je bilo zmeraj več ljudi. Skoraj vsi so bili hudobni kot Kajn. Eden pa je bil drugačen. Ime mu je bilo Enoh. To je bil pogumen mož. Ljudje, med katerimi je živel, so počenjali grdobije, toda Enoh je zvesto služil Bogu.

Ali veš, zakaj so ljudje takrat počenjali toliko grdobij? Spomni se, kdo je pripravil Adama in Evo, da nista ubogala Boga in da sta jedla sadež z drevesa, ki jima ga je Bog prepovedal. Da, to je bil hudobni angel. Biblija ga imenuje satan. In on poskuša vsakogar pripraviti, da bi bil slab.

Nekega dne je Bog Jehova rekel Enohu, naj pove ljudem nekaj, kar niso radi slišali. Takole jim je potem rekel: »Bog bo nekega dne uničil vse hudobne ljudi.« Ljudje so bili najbrž zelo jezni, ko so to slišali. Morda so Enoha skušali celo ubiti. Zato je Enoh moral biti zelo pogumen, da je ljudem povedal, kaj namerava storiti Bog.

Bog Enoha ni pustil dolgo živeti med tistimi hudobnimi ljudmi. Živel je samo 365 let. Zakaj »samo« 365 let? Zato, ker so bili ljudje takrat veliko močnejši, kot so danes, in so živeli veliko dlje. Tako je Enohov sin Metuzalem živel kar 969 let!

Potem ko je Enoh umrl, so ljudje postajali bolj in bolj hudobni. Biblija pravi, da je bilo ‚vse njihovo mišljenje in hotenje ves čas hudobno‘. Zemlja je bila polna nasilja.

Ali veš, zakaj je bilo v tistih dneh toliko hudobije? Zato, ker se je satan spomnil novega načina, kako bi zapeljeval ljudi, da bi delali, kar ni prav. Ampak o tem bomo brali v naslednjem poglavju.