Od kod nebesa in Zemlja? Kako je nastalo Sonce, Mesec, zvezde, Zemlja in mnoge stvari na njej? Biblija nam na vse to zanesljivo odgovori, ko pravi, da je vse to ustvaril Bog. Tako se naša knjiga začne z biblijsko pripovedjo o ustvaritvi.

Izvedeli bomo, da je Bog najprej ustvaril duhovna bitja, ki so mu do neke mere podobna. To so bili angeli. Zemljo pa je ustvaril za ljudi, kot smo mi. Tako je Bog ustvaril moškega in žensko, Adama in Evo, in ju postavil v čudovit vrt. Ker pa nista ubogala Boga, sta izgubila pravico do življenja.

Od Adama do vesoljnega potopa je preteklo vsega skupaj 1656 let. V tem času je živelo tudi veliko hudobnih ljudi. V nebesih so bili nevidni Satan in njegovi hudobni angeli, na zemlji pa Kajn in še mnogo drugih krivičnih ljudi, med katerimi jih je bilo nekaj nenavadno mogočnih. Toda na zemlji so živeli tudi dobri ljudje, Abel, Enoh in Noe. Iz PRVEGA DELA te knjige bomo izvedeli o vseh teh ljudeh in o tedanjih dogodkih.