Izkušnje kažejo, da novi oznanjevalci, ki se jih že od samega začetka usposablja, da redno in goreče sodelujejo v oznanjevanju, pogosto postanejo učinkoviti oznanjevalci. (Prg 22:6; Flp 3:16) V nadaljevanju je nekaj predlogov, kako lahko pomagaš učencu zgraditi dober temelj za oznanjevanje:

  • Ko tvoj učenec postane oznanjevalec, ga takoj začni usposabljati. (km 8/15 1) Skušaj mu vcepiti zavest, da je zelo pomembno, da oznanjevanje postane ena od njegovih vsakotedenskih dejavnosti. (Flp 1:10) Pozitivno govori o področju. (Flp 4:8) Spodbudi ga, naj sodeluje z nadzornikom skupine in drugimi oznanjevalci, da bi mu koristile tudi njihove izkušnje. (Prg 1:5; km 10/12 str. 6, odst. 3)

  • Ko se učenec krsti, ga še naprej spodbujaj in usposabljaj v oznanjevanju, še posebej, če nista do konca preučila knjige Božja ljubezen. (km 12/13 7)

  • Ko oznanjuješ z novim oznanjevalcem, uporabljaj preproste uvode. Ko slišiš njegovo predstavitev, ga velikodušno pohvali. Povej mu predloge, ki mu bodo pomagali, da bo še bolj učinkovit. (km 5/10 7)