Danielova duhovna rutina je zajemala tudi molitev. Daniel ni ničemur, niti kraljevemu odloku, dovolil, da bi ga oviralo pri njegovi rutini.

6:10

Kaj zajema dobra duhovna rutina?