13:5, 12–15

Jezus je svoje apostole s tem, da jim je umil noge, poučil, naj bodo ponižni in naj za svoje brate in sestre opravljajo nižja dela.

Kako lahko pokažem ponižnost, . . .

  • ko pride do sporov ali nesoglasij?

  • ko mi kdo svetuje ali me opomni?

  • ko je treba čistiti ali vzdrževati kraljestveno dvorano?