11:2

V Perziji so vstali štirje kralji. Četrti je vse »dvignil proti grškemu kraljestvu«.

  1. Kir Veliki

  2. Kambiz II.

  3. Darej I.

  4. Kserks I. (najverjetneje kralj Ahasver, ki se je poročil z Estero)

11:3

Vstal je mogočen kralj Grčije in vladal velikemu imperiju.

  • Aleksander Veliki

11:4

Grški imperij je bil razdeljen med štiri Aleksandrove generale.

  1. Kasander

  2. Lizimah

  3. Selevk I.

  4. Ptolemaj I.