Vrla žena veliko prispeva k dobremu imenu svojega moža. V času kralja Lemuela so takega moža, ki je imel vrlo ženo, poznali pri mestnih vratih. (Prg 31:23) Danes spoštovani moški služijo kot starešine ali strežni služabniki. Če so poročeni, je to, da lahko tako služijo, precej odvisno od lepega vedenja in podpore njihovih žen. (1Ti 3:4, 11) Takšne vrle žene ne ceni samo njen mož, ampak tudi občina.

Vrla žena pomaga svojemu možu pri služenju Jehovu, tako da . . .