20:28

Prevzetni pismouki in farizeji so radi videli, da so jih drugi na trgu opazili in pozdravili.

Prevzetni pismouki in farizeji so si želeli ugleda in tega, da bi na druge naredili vtis. (Mt 23:5–7) Jezus je bil drugačen. »Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, temveč da streže.« (Mt 20:28) Ali se pri čaščenju Jehova trudimo predvsem na področjih, ki bi nam lahko prinesla priznanje in hvalo? Veličina, kakršno je imel Kristus, izhaja iz služenja v korist drugim. Takšnega dela se pogosto ne opazi – vidi ga samo Jehova. (Mt 6:1–4) Ponižen služabnik . . .

  • sodeluje pri čiščenju in vzdrževanju kraljestvene dvorane

  • prevzame pobudo ter pomaga starejšim in drugim

  • finančno podpira delo v prid Kraljestva