Jezus je že v svojem otroštvu dal dober zgled v služenju Jehovu in v spoštovanju staršev.

Mladi, kako lahko Jezusa posnemate na naslednjih področjih?