Kristjani smo »predstava svetu«. (1Ko 4:9) Zato nas ne bi smelo presenetiti, da nas nekateri stanovalci opazujejo z oken ali pa nas poslušajo za vrati. Stanovanje je mogoče opremljeno tudi z varnostno kamero in mikrofonom, tako da nas stanovalec lahko opazuje, posluša in snema. V nadaljevanju je omenjeno, kako pri vratih kazati oliko. (2Ko 6:3)

S SVOJIM VEDENJEM (Flp 1:27):

  • Spoštuj stanovalčevo zasebnost, tako da ne kukaš v stanovanje. Ko stojiš pri vratih, ne jej, ne pij, ne opravljaj telefonskih klicev niti ne pošiljaj sporočil.

S SVOJIM GOVORJENJEM (Ef 4:29):

  • Ko čakaš pred vrati, ne reci ničesar, kar ne želiš, da bi stanovalec slišal. Nekateri oznanjevalci se pred vrati raje nič ne pogovarjajo, tako da si lahko zberejo misli o tem, kar želijo povedati.

Kako še lahko pokažeš oliko pri vratih?