Danes si lahko življenje hitro zapletemo z mnogimi stvarmi. Za nakupovanje, plačevanje, uporabo, vzdrževanje in varovanje vsega, kar imamo, sta potrebna čas in energija. Jezus je živel preprosto življenje, saj ni želel, da bi ga gmotne stvari po nepotrebnem odvračale od njegove službe. (Mt 8:20)

Kako bi si lahko ti poenostavil življenje, da bi več oznanjeval? Ali bi lahko nekaj prilagoditev pripomoglo k temu, da bi se kdo iz vaše družine pridružil vrstam pionirjev? Ali si morda gmotnim stvarem postopoma dovolil, da so ti zapletle življenje, četudi trenutno služiš polnočasno? Preprosto življenje v Jehovovi službi je srečno in zadovoljno življenje. (1Ti 6:7–9)

Napiši, kako vse bi si lahko poenostavil življenje.