Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 KRŠČANSKO ŽIVLJENJE

Ne pozabi moliti za preganjane kristjane

Ne pozabi moliti za preganjane kristjane

V Svetem pismu je bilo napovedano, da nas bo Satan preganjal, ker bo želel ovirati naše delovanje. (Jn 15:20; Raz 12:17) Kako lahko pomagamo sokristjanom v drugih deželah, ki trpijo zaradi preganjanja? Zanje lahko molimo. »Ponižna prošnja pravičnega ima veliko moč in lahko marsikaj doseže.« (Jak 5:16)

Za kaj bi lahko molili? Jehova lahko prosimo, naj našim bratom in sestram da pogum in jim pomaga, da jih ne bi bilo strah. (Iz 41:10–13) V molitvi lahko prosimo tudi za to, da bi bile oblasti naklonjene oznanjevanju, »da bi mi lahko mirno in tiho živeli«. (1Ti 2:1, 2)

Ko sta bila Pavel in Peter preganjana, so ju kristjani v prvem stoletju v molitvah omenjali po imenu. (Apd 12:5; Rim 15:30, 31) Resda ne poznamo imen vseh preganjanih, vendar ali bi lahko v molitvah omenili njihovo občino, državo ali področje?

Napiši dežele, kjer živijo preganjani kristjani, za katere želiš moliti.