Jezus je pri globokem duhovnem poučevanju uporabljal preproste ponazoritve. Vendar so si samo ponižni prizadevali, da bi to, kar je učil, razumeli in udejanjali. (Mt 13:10–15) Za vsako ponazoritev o Kraljestvu odgovori na naslednji vprašanji: Kako lahko ta ponazoritev koristi meni? Kako bi morala vplivati na moje življenje?

NEBEŠKO KRALJESTVO JE PODOBNO . . .