POGLED
Besedilo
Slika

V akciji, ki se bo začela 27. februarja, bomo povabili čim več ljudi iz naše okolice, da se nam pridružijo pri obhajanju slovesnosti v spomin na Kristusovo smrt. Prav tako bi morali biti pozorni na posameznike, ki bodo pokazali zanimanje, da bi to zanimanje negovali naprej.

IMEJ V MISLIH NASLEDNJE KORAKE

POVEJ PREDSTAVITEV

»Rad bi vam izročil vabilo na zelo pomemben dogodek. Milijoni po vsem svetu se bodo 23. marca spomnili smrti Jezusa Kristusa in prisluhnili brezplačnemu svetopisemskemu govoru o tem, kako nam njegova smrt koristi. Na vabilu piše, kje in kdaj bo ta slovesnost v našem kraju. Če je možno, prosim, pridite.«

Če posameznik pokaže zanimanje, ...

 • PONUDI STRAŽNI STOLP

  Položi temelj za ponovni obisk.

 • PREDVAJAJ VIDEOPOSNETEK O SPOMINSKI SLOVESNOSTI

  Položi temelj za ponovni obisk.

Ko posameznika ponovno obiščeš, ...

 • PREDVAJAJ ZAKAJ PREUČEVATI SVETO PISMO?

  Nato ponudi publikacijo za vodenje svetopisemskega tečaja.

 • PONUDI KAJ SVETO PISMO V RESNICI UČI?

  S pomočjo informacij na straneh 206–208 povej več glede spominske slovesnosti. Nato ponudi knjigo.

 • PONUDI POSLUŠAJTE BOGA

  S pomočjo informacij na straneh 18 in 19 razpravljaj o pomenu Kristusove smrti. Nato ponudi brošuro.