Vsako leto spominsko slovesnost obiščejo tudi mnogi nedejavni kristjani. Začeli so teči v tekmi za življenje, vendar so se iz različnih razlogov upočasnili. Nekatere od teh razlogov obravnava brošura Vrni se k Jehovu. (Heb 12:1) Nedejavni so kljub temu še vedno dragoceni za Jehova, saj jih je odkupil s krvjo svojega Sina. (Apd 20:28; 1Pt 1:18, 19) Kako jim lahko pomagamo, da se vrnejo v občino?

Občinski starešine skušajo poiskati nedejavne kristjane in jim pomagati, tako kot pastir skrbno išče ovce, ki so se oddaljile od črede. (Lk 15:4–7) V tem se zrcali Jehovova ljubeča skrb. (Jer 23:3, 4) Takšne posameznike pa lahko spodbujamo vsi, ne le starešine. To, da si prizadevamo biti do njih prijazni in se skušamo vživeti v njihove občutke, ugaja Jehovu in lahko prinese zelo lepe rezultate. (Prg 19:17; Apd 20:35) Zato razmisli, koga bi lahko spodbudil, in to stori nemudoma!

OGLEJ SI VIDEOPOSNETEK SPODBUJAJMO NEDEJAVNE IN RAZMISLI O NASLEDNJIH VPRAŠANJIH:

  • Kaj je Abbey storila na lastno pobudo, ko je srečala Pričo, katere ni poznala?

  • Zakaj naj bi stopili k starešinam, če bi radi pomagali kakemu nedejavnemu?

  • Kako se je Abbey pripravila na drugi obisk pri Lauri?

  • Kako je Abbey, ko je skušala spodbuditi Lauro, pokazala vztrajnost, potrpežljivost in ljubezen?

  • Kaj se lahko naučimo iz Jezusove ponazoritve, ki je zapisana v Luku 15:8–10?

  • Kako je bil blagoslovljen skupni trud pri pomoči Lauri?