Preskoči na vsebino

Uporaba osebnih podatkov – Nemčija

Uporaba osebnih podatkov – Nemčija

Posameznik s tem, da postane oznanjevalec, dovoljuje, da vsesvetovna verska organizacija Jehovovih prič – kamor spadajo tudi lokalna občina Jehovovih prič, lokalni podružnični urad in podobne povezane organizacije Jehovovih prič – zakonito uporablja njegove osebne podatke skladno s svojimi zakonsko upravičenimi verskimi interesi. Oznanjevalci prostovoljno dajo svoje osebne podatke verski občini, ki ji pripadajo, kot je to opisano v knjigi Organizirani za izpolnjevanje Jehovove volje, zato da lahko sodelujejo pri verskih dejavnostih, povezanih z njihovim čaščenjem Boga, in da lahko prejemajo duhovno oskrbo. (1. Petrovo 5:2)

Oznanjevalci lahko dajo dodatne osebne podatke Jehovovim pričam, ko sodelujejo pri drugih verskih dejavnostih. Osebni podatki lahko vključujejo ime in priimek, datum rojstva, spol, datum krsta, kontaktne podatke ali pa podatke, povezane z duhovno blaginjo, oznanjevalsko dejavnostjo ali z vlogami, ki jih ima posameznik v skupnosti Jehovovih prič. Med temi podatki so tudi informacije, ki lahko razkrijejo oznanjevalčeva verska prepričanja, in morda še drugi občutljivi osebni podatki. Uporaba osebnih podatkov se lahko nanaša na zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje in shranjevanje teh podatkov ter na podobne operacije, ki se izvajajo na teh podatkih.

Zakonodaja o varstvu podatkov v tej državi je:

Zakon o varstvu podatkov (DSGJZ).

V skladu s to zakonodajo o varstvu podatkov oznanjevalci soglašajo, da Jehovove priče uporabljajo njihove osebne podatke za verske namene, ki vključujejo naslednje:

  • sodelovanje pri kakršnem koli shodu lokalne občine Jehovovih prič in pri kakršni koli prostovoljni dejavnosti ali projektu;

  • odločitev, da sodelujejo pri shodu, zboru ali zborovanju, ki se snema in prenaša z namenom duhovnega izobraževanja Jehovovih prič po svetu;

  • opravljanje kakršnih koli nalog ali izpolnjevanje kakršne koli druge vloge v verski občini, k čemur spada objava oznanjevalčevega imena in priimka ter naloge na oglasni deski v kraljestveni dvorani Jehovovih prič;

  • vodenje obrazca Občinska kartica oznanjevalca;

  • pastirjevanje in duhovna oskrba, ki ju opravljajo starešine Jehovovih prič (Apostolska dela 20:28; Jakob 5:14, 15);

  • beleženje nujnih kontaktnih informacij, ki se uporabijo v nujnih primerih.

Osebni podatki bodo shranjeni za nedoločen čas, dokler veljajo zgoraj omenjeni nameni ali pa drugi zakonsko utemeljeni nameni. Če se oznanjevalec odloči, da ne bo podpisal obrazca Obvestilo in privolitev glede uporabe osebnih podatkov, Jehovove priče morda ne bodo mogle oceniti, ali je primeren za določene vloge v verski občini ali za sodelovanje v določenih verskih dejavnostih.

Osebni podatki se lahko pošljejo, kadar je to potrebno in primerno, kateri koli povezani organizaciji Jehovovih prič. Oznanjevalci razumejo, da se nekatere povezane organizacije Jehovovih prič morda nahajajo v državah, katerih zakoni zagotavljajo drugačno stopnjo varstva osebnih podatkov, ki ni vedno enaka stopnji varstva osebnih podatkov v državi, iz katere so poslani. Ne glede na to, oznanjevalci razumejo, da bodo kateri koli prejemniki njihovih osebnih podatkov, med katere lahko spadajo povezane organizacije v svetovnem središču Jehovovih prič v Združenih državah Amerike, uporabljali te podatke samo v skladu z Globalno politiko Jehovovih prič glede varstva podatkov.

Oznanjevalci imajo pravico, da dobijo vpogled v svoje osebne podatke, ki jih hranijo Jehovove priče, da zahtevajo izbris teh podatkov ali omejitev njihove obdelave ter da se kakršne koli netočnosti v teh podatkih popravijo. Oznanjevalci lahko kadar koli prekličejo svojo privolitev glede določenih oblik bodoče uporabe njihovih osebnih podatkov. Če oznanjevalec prekliče svojo privolitev glede uporabe osebnih podatkov, lahko Jehovove priče tudi brez takšne privolitve še naprej uporabljajo nekatere osebne podatke, in sicer na temelju zakonitih verskih namenov, to je vzdrževanja in urejanja informacij o svetovnem članstvu v skupnosti Jehovovih prič, ali pa na katerem koli drugem pravnem temelju, ki izhaja iz zakonodaje o varstvu podatkov. Oznanjevalci se zavedajo, da imajo pravico vložiti pritožbo na nadzorni organ za varstvo podatkov v državi, v kateri trenutno prebivajo.

Jehovove priče so v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov sprejele različne procesne in tehnične zaščitne ukrepe, da bi zaščitile osebne podatke. Oznanjevalci razumejo, da bo z namenom uresničitve zgoraj navedenih namenov do njihovih podatkov dostopalo le omejeno število pooblaščenih oseb.

Kakršna koli vprašanja za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko prek elektronske pošte pošljete na:

DataProtectionOfficer.DE@jw.org

Oznanjevalci razumejo, da lahko naziv in kontaktne podatke upravljavca podatkov v državi svojega bivanja, in kjer je to zahtevano, tudi podatke o njegovem predstavniku in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov najdejo na spletnem mestu jw.org, in sicer na strani Kontakti za varstvo podatkov.

Naša praksa na področju podatkov se lahko občasno spremeni zaradi sprememb v naših verskih dejavnostih, zakonu ali tehnologijah. Če bo treba spremeniti to stran Uporaba osebnih podatkov, bomo vse spremembe objavili na tej strani, tako da bodo oznanjevalci vedno vedeli, katere informacije pridobivamo in kako jih uporabljamo. Prosimo, občasno preverite, ali je na tej strani prišlo do sprememb.