Preskoči na vsebino

Globalna politika Jehovovih prič glede varstva podatkov

Globalna politika Jehovovih prič glede varstva podatkov

Svetovna verska organizacija Jehovovih prič (v nadaljevanju: verska organizacija) spoštuje posameznikovo pravico do zasebnosti in varovanja osebnih podatkov. Verska organizacija priznava potrebo po odprtem in iskrenem komuniciranju ter po zbiranju osebnih in občutljivih osebnih podatkov za to, da bi poskrbela za potrebe posameznih Jehovovih prič ter opravljala svojo versko in dobrodelno dejavnost. Prav tako priznava s tem povezano potrebo po ohranjanju zaupnosti in zagotavljanju ustreznega varstva podatkov. (Pregovori 15:22; 25:9) Zaupnost nam je izredno pomembna. (Pregovori 20:19)

Različne države so sprejele zakonodajo o varstvu podatkov, da bi posameznikom zagotovile pravico do zasebnosti. Že dolgo prej, preden je bila sprejeta takšna zakonodaja o varstvu podatkov, je verska organizacija, vključno z njenimi lokalnimi podružničnimi uradi, spoštovala pravico do zasebnosti in ohranjala zaupnost. Verska organizacija bo še naprej varovala informacije, ki so ji zaupane, kar je v skladu z njeno dolgoletno prakso.

Načela glede varstva podatkov. Verska organizacija z vsemi osebnimi podatki ravna v skladu z naslednjimi načeli:

  1. Osebni podatki bodo obdelani pošteno in zakonito.

  2. Osebni podatki bodo zbrani, obdelani in uporabljeni samo toliko, kolikor je potrebno za uresničitev verskih in dobrodelnih namenov verske organizacije.

  3. Osebni podatki bodo točni in redno posodobljeni. Vsakršna napaka bo odpravljena v kar najkrajšem času po tem, ko bo verska organizacija izvedela zanjo.

  4. Osebni podatki bodo shranjeni samo toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničitev zakonitih namenov verske organizacije.

  5. Spoštovanju pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bo namenjena ustrezna pozornost.

  6. Izvajali se bodo ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi, da bi se preprečilo nepooblaščeno ali nezakonito razkritje osebnih podatkov. Osebni podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalnikih, zaščitenih z gesli, ki jih poznajo samo pooblaščene osebe. Po koncu delovnega časa so pisarne zaklenjene in samo pooblaščene osebe imajo vstop vanje.

  7. Osebni podatki se ne bodo prenašali med podružničnimi uradi, razen kadar je to potrebno za uresničitev verskih ali dobrodelnih namenov verske organizacije. Vse Jehovove priče so v to privolile s tem, da so svobodno in prostovoljno sprejele odločitev, da postanejo Jehovova priča in se identificirajo za Jehovovo pričo.

Ta načela za varstvo podatkov urejajo rabo osebnih podatkov, opisano v knjigi Organizirani za izpolnjevanje Jehovove volje. To knjigo dobijo vse Jehovove priče, ko postanejo oznanjevalci. Za več informacij glej Organizirani za izpolnjevanje Jehovove volje.

Pravica posameznika, da se zaščitijo njegovi osebni podatki in občutljivi osebni podatki ter da se popravijo ali izbrišejo njegovi osebni podatki in občutljivi osebni podatki, se zagotavlja v skladu s prakso Jehovovih prič, ki je opisana v Globalni politiki uporabe osebnih podatkov, ki se nahaja pod naslovom Vaše pravice.

Zgornja Globalna politika Jehovovih prič glede varstva podatkov opisuje osnovna načela, ki jih Jehovove priče po vsem svetu upoštevajo pri ravnanju z osebnimi podatki.