Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

Politika varstva podatkov

Politika varstva podatkov

Organizacija Jehovovih prič spoštuje posameznikovo pravico do zasebnosti, kar temelji na načelih iz Svetega pisma. Organizacija priznava potrebo po odprtem in iskrenem komuniciranju ter po zbiranju osebnih in občutljivih osebnih podatkov za to, da bi poskrbela za potrebe Jehovovih prič in opravljala svojo versko in nepridobitno oziroma dobrodelno dejavnost. Priznava tudi s tem povezano potrebo po ohranjanju zaupnosti in zagotavljanju ustreznega varstva podatkov. (Pregovori 15:22; 25:9) Zaupnost je izredno pomembna. (Pregovori 20:19)

Različne države so sprejele zakonodajo o varstvu podatkov, da bi posameznikom zagotovile pravico do zasebnosti. Še preden je bila sprejeta takšna zakonodaja o varstvu podatkov, je organizacija Jehovovih prič že spoštovala pravico do zasebnosti in ohranjala zaupnost. Organizacija Jehovovih prič bo še naprej varovala informacije, ki so ji zaupane, kar je v skladu z njeno dolgoletno prakso, ki je sedaj zapisana v tej politiki.

Področje uporabe

Ta politika velja za celotno organizacijo Jehovovih prič, ki jo predstavljajo podružnični uradi po svetu.

Varstvo podatkov

Organizacija Jehovovih prič z vsemi osebnimi podatki ravna v skladu z naslednjimi načeli:

 1. Osebni podatki bodo obdelani pošteno in zakonito.

 2. Osebni podatki bodo zbrani, obdelani in uporabljeni samo toliko, kolikor je potrebno za uresničitev verskih in dobrodelnih namenov Jehovovih prič.

 3. Osebni podatki bodo točni in redno posodobljeni. Vsakršna napaka bo odpravljena v kar najkrajšem času po tem, ko bo organizacija izvedela zanjo.

 4. Osebni podatki bodo shranjeni samo toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničitev zakonitih namenov organizacije.

 5. Spoštovanju pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bo namenjena ustrezna pozornost.

 6. Izvajali se bodo ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi, da bi se preprečilo nepooblaščeno ali nezakonito razkritje osebnih podatkov. Osebni podatki so shranjeni na računalnikih, zaščitenih z gesli, ki jih poznajo samo pooblaščene osebe. Po koncu delovnega časa so vse pisarne zaklenjene in samo pooblaščene osebe imajo vstop vanje.

 7. Osebni podatki se ne bodo prenašali med podružničnimi uradi, razen kadar je to potrebno za uresničitev verskih in dobrodelnih namenov organizacije Jehovovih prič, s čimer soglašajo vse Jehovove priče, ker so svobodno in prostovoljno sprejele odločitev, da postanejo Jehovova priča in se identificirajo za Jehovovo pričo.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

 1. Pravica posameznika, da se zaščitijo njegovi osebni in občutljivi osebni podatki ter da se popravijo ali izbrišejo njegovi osebni in občutljivi osebni podatki, se zagotavlja v skladu s prakso Jehovovih prič, ki je opisana v tej politiki.

 2. Če ima kdo kakršno koli zahtevo v zvezi z gradivom pod tem podnaslovom, mora priskrbeti ustrezna dokazila o svoji identiteti.

 3. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva bodisi dostop do svojih osebnih podatkov ali občutljivih osebnih podatkov bodisi popravljanje teh podatkov ali njihov izbris, bo organizacija ustrezno pretehtala, ali naj mu ugodi. Pri tem bo preverila, ali so interesi posameznika, če se mu omogoči dostop do podatkov ali njihov popravek ali brisanje, v skladu z zakonitimi verskimi interesi organizacije. Med drugim bo tudi razmislila o tem, ali bi z izpolnitvijo posameznikove zahteve organizacija ogrozila svojo pravico do verske svobode in prakse.

 4. Organizacija je zainteresirana za trajno hrambo podatkov o posameznikovem statusu kot pripadniku Jehovovih prič. Z brisanjem takšnih informacij bi se neupravičeno posegalo v versko prepričanje in prakso organizacije.

Pravica do pritožbe

Če je posameznik prepričan, da se je poseglo v njegove pravice, se lahko pritoži podružničnemu odboru tako, da mu osebno napiše pismo. Pismo mora biti poslano v dveh tednih od dejanja, ki je razlog za pritožbo.