Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

8. JUNIJ 2015
UKRAJINA

Ukrajinski sodišči potrdili pravico do ugovora vesti med vojaško mobilizacijo

Ukrajinski sodišči potrdili pravico do ugovora vesti med vojaško mobilizacijo

Državljanski nemiri in vojna v vzhodnem delu Ukrajine so pripeljali do tega, da je ukrajinski predsednik poleti 2014 izdal odlok o delni vojaški mobilizaciji. Vitalij Šalajko, nekdanji ukrajinski vojak, ki je sedaj Jehovova priča, se je odzval na vpoklic, ki je sledil temu odloku. Vitalij je pred lokalnim vojaškim komisariatom povedal, da je ugovornik vesti in je pripravljen opravljati nadomestno civilno službo.

Vojaška pisarna je zavrnila Vitalijevo sklicevanje na pravico do ugovora vesti in proti njemu vložila kazensko ovadbo, ker se izmika vojaški službi med mobilizacijo. V trenutnih razmerah je to bilo prvič, da je bila v Ukrajini vložena obtožnica proti komu, ki je zaradi svojega verskega prepričanja ugovarjal mobilizaciji.

Vitalij, ki je bil nekoč vojak, razume, da hoče vlada zaščititi svojo suverenost in da je dolžna varovati svoje državljane. Vendar pa je zavrnitev vpoklica zagovarjal s svetopisemskim načelom, ki pravi, naj damo »cesarju, kar je cesarjevega, Bogu pa, kar je Božjega«. * Kot kristjan se čuti dolžnega spoštovati človeško življenje in ves čas izkazovati ljubezen vsem ljudem. *

Na sojenju: Ali gre pri nadomestnem civilnem služenju za izogibanje vojaški dolžnosti?

Okrožno sodišče v mestu Novomoskovsk v dnipropetrovski regiji je 13. novembra 2014 obravnavalo obtožbe, da se je Vitalij izognil vojaški mobilizaciji. Sodišče je ugotovilo, da se ni skušal izogniti vojaškim uslužbencem in preiskovalcem, ampak se je odzval na vpoklic in prišel na komisariat. Sodišče je odločilo, da ima »pravico do nadomestnega civilnega služenja, tudi če gre za vojaško mobilizacijo, saj pripada verski organizaciji, katere nauki ne dovoljujejo uporabe orožja«.

Poleg tega je okrožno sodišče potrdilo, da Vitaliju pravico do nadomestnega civilnega služenja »zagotavlja ukrajinska ustava«. Izjavilo je tudi, da Evropska konvencija o človekovih pravicah * in razsodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ščitijo versko svobodo. Sodnik je Vitalija oprostil obtožb o izogibanju mobilizaciji. Tožilec je vložil pritožbo.

Na zaslišanju po pritožbi: Ali ima mobilizacija prednost pred vestjo?

V svoji pritožbi je tožilec skušal dokazati, da je ustavna dolžnost državljana, da brani državo, pomembnejša od pravice do verske svobode in opravljanja nadomestne civilne službe. Pojasnjeval je, da se odločitve ESČP-ja ne nanašajo na obdobje mobilizacije.

Pritožbeno sodišče v dnipropetrovski regiji je 26. februarja 2015 odločilo, da »ugovarjanje mobilizaciji na podlagi vesti ne pomeni izogibanja mobilizaciji brez pravega razloga«. V svoji sodbi je sodišče upoštevalo Vitalijevo versko prepričanje in se sklicevalo na odločitve ESČP-ja, ko se je izreklo, da »so takšne pravice zagotovljene z 9. členom [Evropske] konvencije *« o pravici do svobode misli, vesti in veroizpovedi.

Pritožbeno sodišče je tudi ugotovilo, da 9. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah ne dopušča, da bi skrb za »državno varnost [...] upravičeno omejevala uveljavljanje zagotovljenih pravic«. Sodniki so pojasnili, da »interesi državne varnosti ne morejo omejevati pravice do ugovora vesti«. Zaključili so, da ukrajinski zakon o nadomestnem civilnem služenju velja tudi v času vojaške mobilizacije. Pritožbeno sodišče se je strinjalo z odločitvijo prvostopenjskega sodišča in Vitalija Šalajka oprostilo vseh obtožb.

Uveljavljanje človekovih pravic ni zločin

Odločitvi prvostopenjskega in pritožbenega sodišča v vzhodni Ukrajini priznavata in podpirata pravico do ugovora vesti in nadomestnega civilnega služenja – tudi ko v državi vladajo izredne razmere. Odločitvi v primeru Vitalija sta tudi v skladu z razvojem mednarodnega prava, ki priznava temeljno pravico do ugovora vesti. *

Kljub temu se je tožilec pritožil in na ukrajinsko višje specializirano sodišče za civilne in kazenske zadeve predložil iste dokaze, ki jih je pritožbeno sodišče preučilo in zavrnilo. Vitalijev pravni zastopnik je 30. aprila 2015 vložil ugovor na tožilčevo pritožbo.

Vitalij Šalajko je le eden od tisočih Prič v Ukrajini, ki so jih vpoklicali v vojsko. Spoštljivo so se odzvali na vpoklic in zaprosili za nadomestno civilno služenje, ki ni v nasprotju z njihovim globokim verskim prepričanjem. Po navadi so njihove želje upoštevane in zelo malo Prič se sreča s sodnim preganjanjem. Sedaj je vse v rokah ukrajinskega višjega sodišča, da zagotovi, da bo Ukrajina spoštovala prošnjo Prič in jih priznala kot ugovornike vesti.

^ odst. 7 Ukrajina je ratificirala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah leta 1997.

^ odst. 10 Pritožbeno sodišče se je pri svoji odločitvi še posebej sklicevalo na razsodbi ESČP-ja v primerih Jehovove priče v Moskvi proti Rusiji in Bayatyan proti Armeniji.

^ odst. 13 Glej Bayatyan proti Armeniji [GC], št. 23459/03, §§ 98–111, ESČP 2011; Jeong et al. proti Republiki Koreji, UN Doc CCPR/C/101D/1642-1741/2007 (24. marec 2011) §§ 7.2–7.4.