Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

Učencem, ki so Priče, so najprej zavrnili izdajo spričeval, ker niso hoteli plačati cerkvenih davkov.

9. JUNIJ 2016
RUANDA

Ruanda ukrepa proti verski diskriminaciji v šolah

Ruanda ukrepa proti verski diskriminaciji v šolah

Ruandska vlada je naredila še korak naprej k odstranitvi verske diskriminacije v šolah s tem, da je izdala odredbo, ki zavezuje k spoštovanju verskega prepričanja učencev. To je dobrodošla novica za učence, ki jim vest ne dovoljuje sodelovati pri določenih šolskih dejavnostih.

V Ruandi večino šol subvencionira vlada, vendar pa jih upravljajo verske organizacije. Vpis je odprt za vse, zato imajo učenci, ki obiskujejo te šole, morda različno versko prepričanje. Toda nekatere šolske oblasti so togo vztrajale, da učenci sodelujejo pri verskih ali domoljubnih dejavnostih ali pa da plačajo cerkvene davke. Zato so kaznovale učence, ki zaradi svojega verskega prepričanja tega niso hoteli storiti. Vladni minister, pristojen za osnovno- in srednješolsko izobraževanje, je takšno prevladujoče stališče nekaterih članov šolskih uprav povzel z naslednjimi besedami: »Učencem v naših šolah ni dovoljeno častiti Boga na način, ki se ne sklada z našim prepričanjem.«

Vladna odredba varuje svobodo vesti

Vladni uradniki so ukrepali, da bi rešili ta problem, tako da so izdali izvršilno odredbo, ki vsebuje nove predpise, s katerimi bi odstranili versko diskriminacijo v šolah. V glasilu Official Gazette, ki je izšlo 14. decembra 2015, je bil naveden 12. člen vladne Odredbe št. 290/03, ki pravi, da mora vsaka šola spoštovati versko svobodo učencev in jim dovoliti, da molijo v skladu s svojo vero, če je njihova religija ali cerkev pravno priznana in če to ni v navzkrižju z učnim programom in poukom v šoli.

Vsaka šola mora spoštovati versko svobodo učencev. (Odredba št. 290/03, 12. člen)

To dejanje vlade je še podkrepilo odločitev drugostopenjskega sodišča v Karongiju, ki je obravnavalo primer učencev, ki so Priče in so bili maja 2014 izključeni iz krajevne šole. Tamkajšnje šolske oblasti niso spoštovale odločitve učencev, da ne bodo sodelovali pri verskih dejavnostih, ki jih organizira šola. Sodišče je učence oprostilo vsakršne krivde in tako so lahko nadaljevali izobraževanje.

V drugem primeru ravnatelj neke šole v okrožju Ngororero ni hotel izdati spričevala 30 učencem, ki niso plačali cerkvenega davka (ta ni del šolnine). Ko so se starši teh učencev pritožili okrožnemu predstavniku za izobraževanje, je ravnatelj le popustil in na koncu šolskega leta vsem učencem izdal spričevalo.

Olajšanje za učence, ki so Priče

Učenka Chantal Uwimbabazi, ki je Priča, je bila izključena iz šole v okrožju Ngororero, ker se ni udeležila katoliških maš, ki jih organizira njena šola. Zaradi tega je morala prenašati zasmehovanje s strani svojih sošolcev in drugih ter vse leto ni mogla nadaljevati izobraževanja. Čez nekaj časa se je vpisala v drugo šolo, ki je dlje od njenega doma in ima višjo šolnino, kar je njeni ovdoveli mami s skromnimi sredstvi predstavljalo precejšen izziv. Ko je Chantal izvedela za nove predpise, si je oddahnila. Rekla je: »Mislim, da bodo tudi drugi učenci, ki obiskujejo verske šole in so v podobnih okoliščinah, uživali v svojem izobraževanju, ne da bi jim kdo kratil njihove pravice.«

Novi predpisi so v skladu z ruandsko ustavo, ki zagotavlja svobodo veroizpovedi in pravico do izobraževanja. Učenci, ki so Jehovove priče, in njihovi starši se že veselijo konca neljubih dogodkov, ki so posledica verske diskriminacije. Poleg tega so hvaležni vladi, ker je zaščitila svobodo veroizpovedi učencev.