Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

9. FEBRUAR 2016
JUŽNA KOREJA

Odbor Združenih narodov za človekove pravice Južno Korejo pozval, naj prizna pravico do ugovora vesti

Odbor Združenih narodov za človekove pravice Južno Korejo pozval, naj prizna pravico do ugovora vesti

Odbor ZN za človekove pravice je podrobno preučil poročilo o spoštovanju človekovih pravic v Južni Koreji in 3. novembra 2015 sprejel sklepne ugotovitve. Priznal je, da je v Južni Koreji prišlo do napredka pri spoštovanju človekovih pravic, vendar je hkrati opozoril, da država ni upoštevala predhodnih odločitev odbora v zvezi z ugovorom vesti vojaški dolžnosti.

Pravica do svobode vesti in veroizpovedi

Ugovor vesti vojaški dolžnosti je mednarodno priznan kot temeljna človekova pravica, vendar pa Južna Koreja še naprej kaznuje tiste, ki zaradi svoje vesti odklanjajo služenje vojaškega roka. Od leta 1950 so sodišča obsodila več kot 18.000 Jehovovih prič na skupaj skoraj 36.000 let zapora.

Odbor ZN za človekove pravice je v svojem poročilu pozval vlado:

  • naj nemudoma izpusti iz zapora vse ugovornike vesti vojaški dolžnosti;

  • naj ugovornike vesti izbriše iz kazenske evidence, jim izplača ustrezno odškodnino in javnosti ne razkrije njihovih osebnih podatkov;

  • naj zakonsko prizna ugovor vesti vojaški dolžnosti in ugovornikom vesti omogoči opravljanje nadomestne civilne službe.

Država je dolžna izpolniti svoje pogodbene obveznosti

Od leta 2006 je odbor ZN za človekove pravice izdal že pet Mnenj, v katerih je obsodil južnokorejsko vlado, ker ni sprejela zakonodaje, ki bi ščitila pravico do ugovora vesti, in ker kaznuje tiste, ki se sklicujejo na to pravico. * V svojem nedavnem poročilu je odbor znova pozval vlado, naj »vpelje mehanizme in ustrezne postopke, s katerimi bodo v celoti upoštevali Mnenja odbora«, med drugim tudi dozdaj izdana Mnenja.

Po objavi tega poročila je Seong-ho Lee, predsednik južnokorejske državne komisije za človekove pravice, priznal kršitve človekovih pravic, ki jih navaja poročilo. V izjavi za javnost, v kateri svetuje vladi, naj upošteva priporočila odbora, je sklenil: »Vlada je dolžna v celoti izvajati MPDPP [Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah].«

Južna Koreja se je kot država pogodbenica tega pakta zavezala, da bo ščitila pravice, ki jih zagotavlja ta pakt. Glede na to, da odbor ZN za človekove pravice nadzoruje izvajanje MPDPP-ja in priznava pravico do ugovora vesti, bo Južna Koreja, vse dokler ne bo upoštevala Mnenj odbora in njegovih priporočil, kršila ta sporazum.

Nedavno poročilo odbora ZN za človekove pravice je še eden od vse glasnejših očitkov mednarodne javnosti zaradi ravnanja Južne Koreje z ugovorniki vesti. Mnogi v Južni Koreji in drugod po svetu bodo pozorno spremljali, kako se bo vlada odzvala na poziv, naj izpolni svoje obveznosti.

^ odst. 10 Odbor ZN za človekove pravice izdaja odločitve, imenovane Mnenje, ko ocenjuje, ali je država pogodbenica kršila pravice, ki jih jamči MPDPP. V nadaljevanju je seznam petih Mnenj, v katerih je odbor ugotovil, da je Južna Koreja kršila 18. člen, ki ščiti »pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi«: Št. 1321-1322/2004, Yeo-bum Yoon in Myung-jin Choi proti Republiki Koreji, 3. november 2006; Št. 1593-1603/2007, Eu-min Jung in drugi proti Republiki Koreji, 23. marec 2010; Št. 1642-1741/2007, Min-kyu Jeong in drugi proti Republiki Koreji, 24. marec 2011; Št. 1786/2008, Jong-nam Kim in drugi proti Republiki Koreji, 25. oktober 2012; Št. 2179/2012, Young-kwan Kim in drugi proti Republiki Koreji, 15. oktober 2014.

 

Spoznajte več

POGOSTA VPRAŠANJA

Zakaj Jehovove priče ne sodelujejo v vojnah?

Jehovove priče smo po vsem svetu znani po tem, da zavračamo sodelovanje v vojnah. Preberite, zakaj imamo takšno stališče.