Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

AZERBAJDŽAN

V zaporu zaradi vere

V zaporu zaradi vere

Azerbajdžan še naprej kaznuje Jehovove priče zaradi izražanja svoje vere. Sodišča jih obsodijo, ker skupaj častijo Boga, se z drugimi pogovarjajo o svojem verovanju in ker zaradi ugovora vesti zavračajo služenje vojaškega roka. Sodniki jim velikokrat naložijo visoke globe in jih pošljejo v pripor.

Ženski sta v priporu, ker sta se z drugimi pogovarjali o svoji veri

Na sodišču okrožja Pirallahi v Bakuju se je 17. decembra 2015 pričela sodna obravnava dveh Jehovovih prič, Irine Zaharčenko in Valide Džebrailove. Obe sta od 17. februarja 2015 priprti v predkazenskem postopku. Kazensko sta preganjani zaradi razdeljevanja verske literature brez »ustreznega dovoljenja«.

Zaradi desetmesečnega pripora v predkazenskem postopku sta v zelo slabem telesnem in čustvenem stanju. Toda na uvodnem zaslišanju je sodnik zavrnil vse predloge glede njiju in ni odobril premestitve v hišni pripor. Naslednje zaslišanje se bo začelo 7. januarja 2016.

Azerbajdžan ne izpolnjuje svojih obveznosti

Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) Sveta Evrope je maja 2011 v svojem poročilu azerbajdžansko vlado večkrat pozvala, naj poskrbi, da bo »zakonodaja [...] popolnoma spoštovala svobodo veroizpovedi, ki jo ščiti Evropska konvencija o človekovih pravicah«. Beneška komisija, ki je svetovalni organ Sveta Evrope, je leta 2012 objavila podrobna priporočila za spremembe v azerbajdžanskem zakonu o svobodi verskega prepričanja. V njih med drugim piše: »Videti je, da zakon vsebuje številna precej restriktivna določila, ki niso v skladu z mednarodnimi standardi. [...] Določila, ki se dotikajo večjih spornih vprašanj, kot so področje uporabe zakona in obseg pravice do svobode veroizpovedi in vesti, registracija, neodvisnost in ukinitev verskih skupnosti; področje ugovora vesti, vprašanje spreobrnitve, izdajanje in kroženje verskega gradiva bi morali na novo oblikovati.«

Azerbajdžan prav tako ne želi spoštovati ugovora vesti vojaški dolžnosti. Leta 1996 se je v svoji prošnji za pridružitev Svetu Evrope zavezal, da bo 1. sprejel zakon o nadomestni civilni službi, in sicer v dveh letih od pridružitve, 2. oprostil vse zaprte ugovornike vesti in 3. dal ugovornikom vesti možnost, da izberejo opravljanje nadomestne civilne službe. Po več kot 13 letih, odkar je v Svetu Evrope, še vedno ne izpolnjuje svojih obveznosti.

Isto poročilo ECRI Sveta Evrope iz leta 2011 še pravi: »ECRI spodbuja azerbajdžanske oblasti, da v najkrajšem možnem času sprejmejo zakon o nadomestni civilni službi, ki bi bil v skladu z evropskimi standardi. [...] Znova močno poziva oblasti, naj proti tistim, ki ne želijo služiti vojaškega roka, ne sprožijo kazenskega pregona niti naj jih ne pošiljajo v zapor, ampak naj jim dajo možnost, da svoj dolg družbi odslužijo na način, ki se ne bije z njihovim ugovorom vesti vojaški dolžnosti.«

Bo Azerbajdžan ravnal v skladu s svojo trditvijo, da spoštuje versko svobodo?

Ameriška Helsinška komisija je 25. junija 2015 izrazila zaskrbljenost zaradi »nedavnega porasta pritiska na verske manjšine – še zlasti na Jehovove priče – v Azerbajdžanu«. Predsednik komisije, Chris Smith, je dejal: »Vlada se pogosto hvali, da ščiti svobodo veroizpovedi, vendar je v resnici zaprla veliko ljudi, ker so izražali svojo vero. Azerbajdžansko vlado pozivam, naj nemudoma izpusti gospo Zaharčenko in gospo Džebrailovo.«

Jehovove priče po vsem svetu so izrazile zaskrbljenost za zdravje Irine Zaharčenko in Valide Džebrailove. Odbor Združenih narodov za človekove pravice je uradno pozval vlado, naj Irino Zaharčenko premesti v hišni pripor, toda sodišče se na prošnjo ni odzvalo. Irina Zaharčenko, Valida Džebrailova, njuni družini in prijatelji azerbajdžansko vlado spoštljivo pozivajo, da ženski nemudoma izpusti in oprosti vseh obtožb.

Časovnica

 1. 17. december 2015

  Sodišče okrožja Pirallahi v Bakuju zavrne predloge za izpustitev Irine Zaharčenko in Valide Džebrailove. Za datum naslednjega zaslišanja je določen 7. januar 2016.

 2. 4. september 2015

  Sabailsko okrožno sodišče v Bakuju Irini Zaharčenko in Validi Džebrailovi podaljša pripor v predkazenskem postopku do 17. decembra 2015. V priporu bosta vsega skupaj deset mesecev.

 3. 7. maj 2015 in 4. julij 2015

  Sabailsko okrožno sodišče v Bakuju Irini Zaharčenko in Validi Džebrailovi podaljša pripor v predkazenskem postopku.

 4. 17. februar 2015

  Sabailsko okrožno sodišče v Bakuju odredi, da morata Irina Zaharčenko in Valida Džebrailova takoj odslužiti trimesečni pripor. Kazensko sta obtoženi nezakonitega razdeljevanja verske literature.

 5. 12. marec 2013

  Kamran Mirzayev, ki je Jehovova priča, je zaradi ugovora vesti vojaški dolžnosti obsojen na devetmesečno zaporno kazen. Med prestajanjem kazni je na podlagi splošne pomilostitve predhodno izpuščen na prostost.

 6. 25. september 2012

  Fakhraddin Mirzayev, ki je Jehovova priča, je zaradi ugovora vesti vojaški dolžnosti obsojen na enoletno zaporno kazen.

 7. 8. september 2010

  Farid Mammadov, ki je Jehovova priča, je zaradi ugovora vesti vojaški dolžnosti obsojen na devetmesečno zaporno kazen.

 8. 19. avgust 2009

  Mushfiq Mammedov je zaradi ugovora vesti vojaški dolžnosti znova aretiran, poslan v pripor in že drugič obsojen. Plačati mora denarno kazen.

 9. 7. marec 2008

  Mushfiq Mammedov in Samir Huseynov preko svojih odvetnikov na Evropsko sodišče za človekove pravice vložita prošnjo za obravnavo proti Azerbajdžanu, ker so ju oblasti zaradi ugovora vesti vojaški dolžnosti kazensko preganjale.

 10. 4. oktober 2007

  Samir Huseynov, ki je Jehovova priča, je zaprt in zaradi ugovora vesti vojaški dolžnosti dobi desetmesečno zaporno kazen.

 11. 2006

  Mushfiq Mammedov, ki je Jehovova priča, je pridržan v priporu in zaradi ugovora vesti vojaški dolžnosti obsojen na šestmesečno pogojno kazen.