Zgodovinski mejnik v Združenih državah Amerike: 3. MAJ 1943