Doneška regija

HORLIVKA – kraljestveno dvorano zasegla milica.

 • Konec junija 2014 so oboroženi moški vdrli v kraljestveno dvorano na ulici akademika Viljamsa 3A, ukradli elektronsko opremo in namestili nove ključavnice. Uporabljali so jo za svojo bazo.

 • Zgradba je bila 13. aprila 2015 vrnjena Jehovovim pričam.

Mesto Horlivka, Ulica akademika Korolova 75

HORLIVKA – kraljestveno dvorano zasegla milica.

 • Oboroženi moški so 5. julija 2014 zasegli kraljestveno dvorano. Uporabljali so jo kot vojašnico in skladišče streliva. Vendar so jo septembra 2014 zapustili. Priče so se vrnili in kraljestveno dvorano zopet uporabljali za svoja verska srečanja.

 • Oboroženi moški so 12. oktobra 2014 zmotili versko srečanje v kraljestveni dvorani in vsem prisotnim ukazali, naj prenehajo z bogoslužjem. Rekli so, da je v regiji dovoljena samo pravoslavna religija in da se bodo kmalu »znebili vseh Jehovovih prič«. Moški kraljestveno dvorano uporabljajo za svojo bazo.

Mesto Doneck, Karamzinova ulica 10

DONECK – kraljestveno dvorano zasegla milica.

 • Oboroženi moški so 13. avgusta 2014 vlomili v kraljestveno dvorano in jo pričeli uporabljati za svojo bazo.

 • Isti moški so 19. avgusta 2014 ukradli opremo za predvajanje glasbe in izpraznili zgradbo. Priče so se vrnili in kraljestveno dvorano ponovno pričeli uporabljati za svoje verske shode.

 • Po verskem srečanju, 18. oktobra 2014, so predstavniki 4. bataljona Oplot vstopili v kraljestveno dvorano in prisotnim Pričam naznanili, da bodo zgradbo zaplenili.

 • Oboroženi moški so 18. novembra 2014 od Prič zahtevali, naj podpišejo dokumente, s katerimi bi prenesli lastništvo kraljestvene dvorane na poveljstvo okrožij Petrovski in Kirovski. Moški zgradbo uporabljajo za svojo bazo.

Mesto Horlivka, Hercenova ulica 4

HORLIVKA – kraljestveno dvorano zasegli civilisti.

 • Krajevna televizijska postaja je 30. septembra 2014 intervjuvala »novega lastnika« kraljestvene dvorane, ki je povedal, da so zgradbo zasegli od Jehovovih prič, v njej pa bodo uredili šolo boksa. Od leta 2013 je ta kraljestvena dvorana vedno znova tarča vandalizma in poskusov požiga. Zadnji poskus požiga je bil 5. junija 2014.

DONECK – kraljestveno dvorano zasegla milica.

 • Oboroženi pripadniki bataljona Šahtar iz doneške ljudske republike so 26. oktobra 2014 vlomili v kraljestveno dvorano in jo sedaj uporabljajo za svojo bazo.

Mesto Ždanivka, Komsomolska ulica 14

ŽDANIVKA – kraljestveno dvorano zasegla milica.

 • Po navodilih poveljnika so 27. oktobra 2014 moški iz oborožene skupine Horlivka zasegli kraljestveno dvorano. Namestnik poveljnika Horlivke je rekel, da je v regiji dovoljena samo pravoslavna religija in da so vse ostale religije prepovedane.

 • Poveljnik čete neke druge oborožene skupine je 21. novembra 2014 prevzel nadzor. Jehovovim pričam je rekel, da so sedaj za kraljestveno dvorano odgovorni njegovi podrejeni.

 • Oborožena skupina je 20. novembra 2015 zapustila zgradbo, zato jo Jehovove priče lahko zdaj spet uporabljajo.

Vas Telmanove, Ulica 1. maja 112

TELMANOVE – kraljestveno dvorano zasegla milica.

 • Oboroženi moški so 4. novembra 2014 vlomili v zgradbo in postavili oboroženo stražo.

 • Isti moški so 11. decembra 2014 v zgradbo prinesli municijo in prostore sedaj uporabljajo za vojašnico.

Mesto Makijivka, Pečorska ulica 17

MAKIJIVKA – kraljestveno dvorano zasegla milica, kasneje pa jo je zapustila.

 • Oboroženi pripadniki bataljona Rus so 5. novembra 2014 vlomili v kraljestveno dvorano. Pričam so ukazali, naj jim predajo ključe dvorane in naj se nikoli ne vrnejo. Naslednji dan je namestnik poveljnika napis »Kraljestvena dvorana« nadomestil z zastavo bataljona.

 • Ta bataljon je nato 26. novembra 2014 zgradbo zapustil.

HORLIVKA – kraljestveno dvorano zasegla milica, jo nato zapustila in spet zasegla.

 • Oboroženi moški so 29. novembra 2014 vstopili v kraljestveno dvorano na ulici Vitčyznjana 105-A in zbranim Pričam naznanili, da jo bodo zaplenili. Eden od teh moških je rekel, da vlada doneške ljudske republike v regiji dovoljuje samo pravoslavno religijo. Postavili so oboroženo stražo in Pričam prepovedali vrnitev. Naslednji dan so ti moški stavbo zapustili.

 • Oboroženi moški so 22. julija 2016 znova vstopili v zgradbo in vsem navzočim ukazali, naj jo takoj zapustijo. Prostor so premetali.

Mesto Zuhres, Černjahovska ulica 1

ZUHRES – kraljestveno dvorano zasegla milica.

 • Mestni poveljnik je 20. decembra 2014 objavil, da so zgradbo zasegli. Jehovovim pričam je ukazal, naj mu izročijo ključe dvorane in se nikoli več ne vrnejo.

 • Zgradba je bila 19. aprila 2015 vrnjena Jehovovim pričam.

DONECK – kraljestveno dvorano zasegla milica.

 • Oboroženi moški so 1. februarja 2015 vstopili v kraljestveno dvorano. Od Prič so zahtevali ključe zgradbe. Poleg tega so zahtevali, da Priče podpišejo dokumente, s katerimi bi do konca vojne milica bila lastnik dvorane.

 • Zgradba je bila 29. februarja 2016 vrnjena Jehovovim pričam, vendar so bila potrebna popravila, preden so v njej lahko spet potekali verski shodi.

JENAKIJEVE – kraljestveno dvorano zasegla milica.

 • Oboroženi moški so 3. marca 2015 od Jehovovih prič zahtevali ključe dvorane, zato da bi zgradbo lahko uporabljali kot vojašnico.

HORLIVKA – kraljestveno dvorano zasegla milica.

 • Oboroženi moški so 25. julija 2016 vstopili v kraljestveno dvorano na Simferopoljski ulici 9 ter izjavili, da so v regiji dovoljene samo tri religije, zato imajo namen »izkoreniniti Jehovove priče«.

Luhanska regija

Mesto Antracyt, Komunarska ulica 4

ANTRACYT – kraljestveno dvorano zasegli civilisti.

 • Septembra 2014 so neznanci vlomili v kraljestveno dvorano. Ukradli so elektronsko opremo, na zid pa napisali: »Pravoslavni kozaki!«

 • Krajevna televizijska postaja je 25. septembra 2014 poročala, da so kraljestveno dvorano Jehovovih prič zaplenili zato, da bi služila drugemu namenu, denimo za vrtec.

 • Maja 2015 je bila zgradba vrnjena Jehovovim pričam.

Mesto Rovenky, Dzeržynskova ulica 84-A

ROVENKY – kraljestveno dvorano zasegla milica.

 • Oboroženi pripadniki bataljona svetega Georgija so 23. septembra 2014 vlomili v kraljestveno dvorano in Pričam prepovedali vrnitev. Dvorano so uporabljali kot svojo bazo.

 • Avgusta 2015 je bila zgradba vrnjena Jehovovim pričam.

PEREVALSK – kraljestveno dvorano zasegla milica.

 • Oboroženi moški so 5. novembra 2014 pod vodstvom namestnika poveljnika z vojaškega poveljstva vstopili v stavbo in prisotnim Pričam naznanili, da bodo zgradbo zasegli in jo uporabljali kot jedilnico. Namestnik poveljnika je rekel: »Konec je z Jehovovimi pričami.« Nato je Pričam rekel, da ne bodo več mogli opravljati svoje verske dejavnosti.

Mesto Krasni Luč, Radjanska ulica 37

KRASNI LUČ – kraljestveno dvorano zasegla milica.

 • Oboroženi moški so 5. decembra 2014 vlomili v kraljestveno dvorano. Postavili so oboroženo stražo, na dvorišče pa parkirali vojaška vozila.

BRJANKA – kraljestveno dvorano zasegla milica.

 • V to kraljestveno dvorano so 26. marca 2015 vlomili oboroženi moški. Pobrali so vse pohištvo, ki je bilo v zgradbi, napis »Kraljestvena dvorana« pa so nadomestili za napisom »Velika donska vojska«.