• Število Jehovovih prič: 10.498

  • Število krščanskih občin: 169

  • Število navzočih na slovesnosti v spomin na Kristusovo smrt: 19.545

  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 2244

  • Število prebivalcev: 23,556.169