Vojaške oblasti v Tadžikistanu so 22. aprila 2017 aretirale 18-letnega ugovornika vesti, Daniila Islamova, ker je zavrnil služenje vojaškega roka. Do 13. oktobra 2017 je bil priprt v centru za vojaško usposabljanje. Tega dne pa ga je vojaško sodišče v Dušanbeju obsodilo na šest mesecev zapora. Po sojenju je bil odpeljan v zavod za začasno pridržanje v mestu Kurgan-Tjube in tam je še danes.

Leta 2014 je Daniil pričel poglobljeno preučevati Sveto pismo z Jehovovimi pričami. Svetopisemsko sporočilo miru je nanj naredilo močan vtis. Ko je bil pozvan, naj se 22. aprila 2017 zglasi v naborni pisarni okrožja Firdavsi v Dušanbeju, je uradnikom pojasnil, da na podlagi svoje vesti, oblikovane po Svetem pismu, odklanja služenje vojaškega roka, in jih prosil, da mu dovolijo opravljanje nadomestne civilne službe. Vojaški uradniki so pritiskali nanj, naj se prostovoljno pridruži vojski in služi pod ministrstvom za izredne razmere, kjer mu ne bi bilo treba uporabljati orožja. Daniil je odločno zavrnil vse oblike vojaške službe. Še istega dne so ga uradniki poslali v center za vojaško usposabljanje v regiji Vahš, ki leži 120 kilometrov stran od Dušanbeja.

Kaznovan, ker vlada ne uvede nadomestne civilne službe

Ko je bil v začetku junija sprožen kazenski postopek proti Daniilu Islamovu, je njegov odvetnik vložil zahtevek, da se ta postopek prekine, ker ni nobenih dokazov o kaznivem dejanju. Tadžikistanski zakon o vojaški dolžnosti dovoljuje posamezniku, da namesto obvezne vojaške službe opravlja nadomestno civilno službo, in Daniil je prosil, da mu to omogočijo. Njegov odvetnik je tudi opozoril na normative mednarodne zakonodaje, po kateri ima posameznik pravico, da je izvzet od obveznega opravljanja vojaške službe, če ta ni v skladu z njegovim verovanjem ali prepričanjem.

Vojaško tožilstvo se je na besede Daniilovega odvetnika odzvalo z izjavo, da v Tadžikistanu nadomestna civilna služba ni na voljo. * Višji preiskovalec vojaškega tožilstva, R. M. Sajdalijev, je zavrnil zahtevek za prekinitev kazenskega postopka in razsodil, da za Daniila Islamova velja vojaški zakon in da ni nobene podlage za to, da bi bil izvzet od služenja vojaškega roka. Isti višji preiskovalec je 31. julija 2017 razsodil, da je »vojak Islamov« kriv zavračanja vojaške službe. Vojaško sodišče je z odločitvijo, ki jo je sprejelo 13. oktobra 2017, potrdilo to razsodbo in obsodilo Daniila na šestmesečno zaporno kazen v kazenski koloniji splošnega režima.

Daniilov odvetnik se je pritožil na obsodbo z besedami: »Jasno je, da Daniil Islamov ni vojak in da njegov primer ne bi smel biti v pristojnosti vojaškega sodišča. Sam višji preiskovalec Sajdalijev je rekel, da Daniil Islamov ni izrekel vojaške zaprisege, da noče nositi vojaške uniforme, da je podal ugovor vesti vojaški dolžnosti in da prosi, da bi opravljal nadomestno civilno službo v dobro svojih sodržavljanov. To kaže, da gre za ugovor vesti, ne pa za nepokorščino. Daniil ni ‚vojak Islamov‘, ampak miroljuben kristjan, ki je pripravljen v dobro sodržavljanov opravljati nadomestno civilno službo.«

Na pritožbeni obravnavi tadžikistansko vrhovno sodišče ni razsojalo o glavnih dejstvih te zadeve, ampak je zadevo poslalo nazaj na prvostopenjsko sodišče zaradi »napak v zadevi« – menda je bila na sedežu sodišča storjena napaka. Medtem ko si Daniilov odvetnik prizadeva, da bi ponovno pripravil primer za obravnavo na vrhovnem sodišču, Daniil ostaja v zaporu.

Odbor ZN za človekove pravice poziva Tadžikistan, naj prizna pravico do ugovora vesti

Odbor ZN za človekove pravice je v svojem poročilu z 18. julija 2005 pozval tadžikistansko vlado, naj »sprejme vse potrebne ukrepe, da bi se spoštovala pravica ugovornikov vesti do tega, da so izvzeti od opravljanja vojaške službe«. * V poročilu iz leta 2013 je odbor ponovil svojo odločitev in znova pozval vlado, naj sprejme korake, ki bi zagotovili, da je posameznikom zakonsko omogočeno uveljavljanje pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti. * Vlada še ni upoštevala direktiv tega odbora.

Prizadevanja, da bi se pomagalo Daniilu Islamovu

Pred kazensko obravnavo zaradi zavračanja vojaške službe je Daniilov odvetnik vložil pritožbo na delovno skupino ZN za samovoljni pripor. Ta organ je 5. oktobra 2017 izdal Mnenje št. 43/2017 in v njem zapisal, da so tadžikistanske oblasti samovoljno priprle Daniila Islamova ter da ga morajo nemudoma izpustiti na prostost in mu plačati odškodnino.

Jehovove priče so hvaležne, da ima večina držav z obvezno vojaško službo uveden program nadomestne civilne službe za ugovornike vesti. Upajo, da bo Tadžikistan v skladu s svojo zakonodajo in s tem, kar se je obvezal z mednarodnimi pogodbami, kmalu uvedel nadomestno civilno službo za državljane, ki uveljavljajo pravico do ugovora vesti.

Časovnica

 1. 13. oktober 2017

  Vojaško sodišče obsodi Daniila Islamova na šest mesecev v kazenski koloniji splošnega režima.

 2. 5. oktober 2017

  Delovna skupina ZN za samovoljni pripor izda odločitev, da je vlada samovoljno priprla Daniila Islamova in da ga mora nemudoma izpustiti.

 3. 31. julij 2017

  Višji preiskovalec vojaškega tožilstva v obtožnici navede, da je Daniil Islamov kriv zavračanja vojaške službe.

 4. 22. april 2017

  Daniil Islamov se zaradi vpoklica zglasi v naborni pisarni. Ko zaprosi za opravljanje nadomestne civilne službe, ga pošljejo v center za vojaško usposabljanje in ga tam pridržijo.

^ odst. 6 Tadžikistanska vlada ni uvedla programa nadomestne civilne službe, čeprav je ta pravica omogočena v zakonu o vojaški dolžnosti.

^ odst. 10 Odbor ZN za človekove pravice, Sklepne ugotovitve: Tadžikistan, U.N. Doc. CCPR/CO/84/TJK, (18. julij 2005)

^ odst. 10 Odbor ZN za človekove pravice, Sklepne ugotovitve: Tadžikistan, U.N. Doc. CCPR/C/TJK/CO/2, (22. avgust 2013)