Preskoči na vsebino

SINGAPUR

V zaporu zaradi vere

V zaporu zaradi vere

V Singapurju je zaradi ugovora vesti vojaški službi zaprtih 12 mladih moških, ki so Priče. Od teh eden prestaja že drugo kazen, ker po prestajanju prve ni spremenil svojega stališča. Ti mladi moški nimajo v Singapurju nobenih pravnih sredstev, saj vlada uveljavlja splošno vojaško obveznost in ugovornikom vesti ne priznava njihove pravice.

Ko mlad moški dopolni 18 let, se mora pridružiti singapurski vojski. Če zaradi svoje vesti tega noče storiti, je do 15 mesecev pridržan v vojaškem zaporu. Ko se to obdobje izteče, je izpuščen in ukazano mu je, naj obleče uniformo in se udeleži vojaškega urjenja. Če to znova odkloni, gre še enkrat na vojaško sodišče in dobi do 30-mesečno zaporno kazen.

Tako morajo mladi moški, ki so Priče in zaradi vesti ugovarjajo vojaški dolžnosti, prestati dve zaporedni zaporni kazni, ki sta skupaj dolgi do 45 mesecev.

Singapur se noče podrediti direktivam Združenih narodov

Združeni narodi že vrsto let pozivajo države članice, naj »upoštevajo, da je ugovor vesti vojaški dolžnosti pravno veljaven način za izražanje svoje pravice do svobode misli, vesti in veroizpovedi, ki jo priznava Splošna deklaracija človekovih pravic«. Singapur je država članica od leta 1965, vendar se glede tega vprašanja ne strinja z Združenimi narodi. V pismu z dne 24. aprila 2002, ki ga je predstavnik singapurske vlade naslovil komisiji ZN za človekove pravice, je pisalo: »Kadar posameznikova verovanja ali dejanja pridejo navzkriž s to pravico [do obrambe države], je treba dati prednost pravici države, da poskrbi za nacionalno varnost.« Brez ovinkarjenja je še napisal: »Ne priznavamo, da je ugovor vesti vojaški dolžnosti splošno veljaven.«

Časovnica

 1. 11. februar 2021

  Vsega skupaj je 12 Jehovovih prič v zaporu zaradi ugovora vesti.

 2. 24. april 2002

  Vladni predstavnik jasno pove, da Singapur ne priznava pravice do ugovora vesti.

 3. Februar 1995

  Nad singapurskimi državljani, ki so Jehovove priče, se izvaja vedno hujša represija in tudi vse večkrat so aretirani.

 4. 8. avgust 1994

  Singapursko visoko sodišče zavrne pritožbo Prič.

 5. 12. januar 1972

  Singapurska vlada razveljavi registracijo Jehovovih prič.