Vrhovno sodišče Ruske federacije je na obravnavi 19. aprila 2017 začelo pregledovati obsežno predloženo gradivo – 43 zvezkov. Prav tako je dovolilo odvetnikom, ki zastopajo Upravno središče, da predložijo nove dokaze o racijah na verskih shodih Jehovovih prič. V marcu in aprilu 2017 so organi pregona prekinili te verske shode in navzočim grozili s kazenskim pregonom.

Med presojanjem zahtevka pravosodnega ministrstva za ukinitev obstoječih 395 pravnih oseb Jehovovih prič (lokalnih verskih skupnosti) je sodišče prisluhnilo argumentom glede pravne in kanonične strukture Jehovovih prič. Ko je pregledovalo pretekle sodbe, s katerimi se je prepovedalo osem lokalnih verskih skupnosti Jehovovih prič, so odvetniki, ki zastopajo Priče, opozorili, da so te sodbe temeljile na podtaknjenih dokazih in da so bile v sodnih postopkih storjene kršitve.

Poleg tega so odvetniki, ki zastopajo Upravno središče, poudarili, da ima pravosodno ministrstvo dvojna merila. Na obravnavah za ukinitev lokalnih verskih skupnosti Prič je trdilo, da Upravno središče ni nič povezano z delovanjem lokalnih verskih skupnosti. Prav tako je preprečilo vse poskuse Upravnega središča, da bi sodelovalo v teh sodnih postopkih. Toda v zdajšnji obravnavi ministrstvo trdi, da je Upravno središče odgovorno za domnevne kršitve v dejavnostih lokalnih verskih skupnosti in za »ekstremizem« v literaturi Jehovovih prič.

Pravosodno ministrstvo je opravilo številne inšpekcijske preglede pravnih oseb Jehovovih prič in sodišču predložilo več zvezkov s poročili o teh pregledih. Toda na obravnavi ni znalo navesti niti enega samega primera, da so Jehovove priče sodelovale v ekstremistični dejavnosti.

Sodišče je za nadaljevanje razprave določilo 20. april 2017 ob 14. uri po lokalnem času.