Vrhovno sodišče Ruske federacije bo 8. oktobra 2014 obravnavalo pritožbo Jehovovih prič v Samari zaradi ukinitve njihove krajevne verske skupnosti. Pred tem je nižjestopenjsko sodišče razsodilo, da je ta verska skupnost v Samari ekstremistična. Če vrhovno sodišče ne bo spremenilo sodbe, bo več kot 1500 Prič v Samari morda čutilo resne posledice.

Samarsko regionalno tožilstvo ubira agresivno taktiko

Sodno preganjanje samarske verske skupnosti se je pričelo aprila 2014, ko je samarsko regionalno tožilstvo vložilo prošnjo, da se ta verska skupnost zaradi »ekstremistične dejavnosti« ukine. Še prej, preden se je primer znašel na regionalnem sodišču, je tožilstvo začasno ukinilo versko skupnost in zaseglo njeno imetje. Po tej odločitvi tožilstva in pred pričetkom sodne obravnave je ministrstvo za pravosodje Ruske federacije samarsko versko skupnost uvrstilo na seznam verskih organizacij, katerih delovanje je prepovedano zaradi ekstremizma. Nato je 29. maja 2014 sodnica Šabajeva razsodila v korist tožilstva in odredila ukinitev samarske verske skupnosti ter zaplembo njenega premoženja.

To ni prvič, da je samarsko regionalno tožilstvo podalo kazensko ovadbo, da bi doseglo ukinitev samarske verske skupnosti. Že leta 2009 je tožilstvo šlo zaradi tega na sodišče, vendar je kasneje umaknilo obtožbe. V trenutnem primeru so samarski organi pregona ubrali drugačno taktiko, da bi dosegli svoj cilj.

Ruska sodišča ukinila samarsko versko skupnost iz vprašljivih razlogov

Januarja 2013 in januarja 2014 je lokalna policija preiskala prostore, ki so jih Priče najeli za čaščenje, in »našla« verske publikacije, ki so na zveznem seznamu ekstremističnega gradiva. Po preiskavi leta 2013 je samarsko mestno tožilstvo tamkajšnji verski skupnosti Jehovovih prič izdalo opozorilo. Ko pa je policija med preiskavo januarja 2014 ponovno našla takšne publikacije, je tožilstvo sprožilo upravni postopek. Sovjetsko okrožno sodišče v Samari je 7. marca 2014 ugotovilo, da je verska skupnost zakonsko odgovorna in ji naložilo denarno kazen v višini 50.000 rubljev (približno 1000 evrov). Priče v Samari so prepričani, da je med obema preiskavama policija publikacije podtaknila. Poleg tega Jehovove priče spodbijajo razsodbe ruskih sodišč, ki so njihove publikacije razglasila za ekstremistične, in so zato vložili prošnjo za obravnavo na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Potem ko je samarsko regionalno tožilstvo doseglo zmago na sovjetskem okrožnem sodišču, je aprila 2014 na samarsko regionalno sodišče vložilo obtožnico zaradi ekstremizma. To je naredilo z namenom, da bi se samarska verska skupnost ukinila. Odvetniki Prič so v zagovoru pred sodnico Šabajevo dejali, da je ukinitev verske skupnosti neupravičena in da v delovanju ali verovanju Jehovovih prič oziroma samarske verske skupnosti ni nič ekstremističnega. Med argumenti so navedli še, da je »prepovedane« publikacije podtaknila policija med preiskavama. Kljub vsemu je sodnica Šabajeva odredila ukinitev samarske verske skupnosti.

Bodo ruske oblasti še naprej zatirale versko svobodo?

Ruski organi pregona v primeru iz Samare ravnajo podobno, kot so ravnali v primeru Jehovovih prič iz Taganroga, ko so oblasti prvič zlorabile zvezni zakon o boju proti ekstremističnim dejavnostim, češ da se nanaša tudi na delovanje Jehovovih prič. Oblastem je leta 2009 uspelo doseči ukinitev taganroške verske skupnosti, kasneje pa so še sprožile kazenski postopek proti posameznim Pričam. Kazenski postopek se je končal s sodnim pregonom in obsodbo sedmih taganroških Prič. Obsojeni so bili samo zato, ker so se udeleževali verskih srečanj. Jehovove priče v Samari skrbi, da se jim bo zgodilo isto.

Kako daleč bodo šle ruske oblasti s to gonjo proti Jehovovim pričam? Od junija 2014 se proti Pričam na različnih koncih Rusije vrstijo izmišljene obtožbe, češ da razdeljujejo tako imenovano ekstremistično versko literaturo. Jehovove priče v Samari upajo, da bo vrhovno sodišče Ruske federacije razsodilo njim v prid.