Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

30. MAJ 2017
RUSIJA

Rusko vrhovno sodišče bo 17. julija 2017 obravnavalo pritožbo Jehovovih prič

Rusko vrhovno sodišče bo 17. julija 2017 obravnavalo pritožbo Jehovovih prič

Jehovove priče v Rusiji so vložile pritožbo na razsodbo vrhovnega sodišča, s katero se je v bistvu prepovedalo njihovo bogoslužje. Sodišče je z razsodbo, ki jo je 20. aprila objavil sodnik Jurij Ivanenko, prekinilo vse dejavnosti pravnih oseb Jehovovih prič po vsej državi. Pritožbo bo 17. julija 2017 obravnaval tričlanski pritožbeni senat vrhovnega sodišča.

S pritožbo se zahteva popolna razveljavitev razsodbe. V njej je poudarjeno, da razsodba ne temelji na dejanskih dokazih in da Jehovove priče v nobenem primeru niso krive ekstremistične dejavnosti. V njej je opozorjeno tudi, da so obtožbe, ki so pripeljale do odločitve vrhovnega sodišča, enake tistim, ki so jih oblasti v času Sovjetske zveze uporabljale za to, da so preganjale Jehovove priče. Po razpadu Sovjetske zveze so bile Priče rehabilitirane in oproščene takšnih obtožb. Poleg tega je v pritožbi izpostavljeno, da je razsodba v nasprotju s pravico do verske svobode, ki je zagotovljena z rusko ustavo in mednarodnimi obveznostmi Rusije.

Priče že občutijo posledice razsodbe in te spominjajo na zatiranje, ki so ga doživljale pod komunističnim režimom. Oblasti nekatere Priče sodno preganjajo zaradi »ekstremistične dejavnosti«. Dogaja pa se tudi, da delodajalci odpustijo Priče iz službe, šolski učitelji ustrahujejo mlade Priče pred sošolci in da posamezniki s predsodki vandalizirajo kraljestvene dvorane Prič. Prišlo je celo do požiga dveh hiš Prič – pogoreli sta do tal.

Jehovove priče po vsem svetu upajo, da bo pritožbeni senat ruskega vrhovnega sodišča prvotno odločitev tega sodišča spoznal za krivično in jo razveljavil, s čimer bo zaščitil versko svobodo Jehovovih prič v Rusiji ter poskrbel za njihovo varnost.