Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

29. AVGUST 2017
RUSIJA

Rusija razglasila Sveto pismo za »ekstremistično«

Rusija razglasila Sveto pismo za »ekstremistično«

Vyborško mestno sodišče je 17. avgusta 2017 razglasilo za »ekstremistično« rusko izdajo Svetega pisma – prevod novi svet, ki ga Jehovove priče izdajajo v številnih jezikih. * Ta odločitev je prvi primer prepovedi Svetega pisma v eni od dežel, v katerih se večina državljanov izpoveduje za kristjane.

Konec julija 2017 se je na vyborškem mestnem sodišču nadaljevala obravnava, ki je bila aprila 2016 odložena na kasnejši datum, da bi se lahko opravila »strokovna študija« omenjenega Svetega pisma. Sodnik je ugodil zahtevku tožilca, odgovornega za promet med Rusijo in Finsko, da se izvede »strokovna študija«, s katero bi se ugotovilo, ali naj se Prevod novi svet razglasi za »ekstremističen«. Študija je bila po številnih preložitvah končana in predložena sodišču 22. junija 2017. Sklep te študije je bil, da to Sveto pismo spada med »ekstremistično« gradivo, s čimer je sledila vzorcu prejšnjih sodno odrejenih študij publikacij Prič, ki so jih opravili tako imenovani strokovnjaki.

Temelj za »strokovno študijo« teološka prepričanja, ne pa dejstva

Študija je pri upravičevanju svojega sklepa šla celo tako daleč, da je trdila, da Prevod novi svet »ni Biblija«. S tem je skušala zaobiti zakon o boju proti ekstremističnim dejavnostim, ki prepoveduje, da bi se sveta besedila, kot je Biblija, razglasila za ekstremistična. Jaroslav Sivulski, predstavnik Evropskega krščanskega združenja Jehovovih prič, je izjavil: »Ruske oblasti so že večkrat napačno aplicirale zakon proti ekstremizmu na naše bogoslužje, zdaj pa ga v želji, da bi Prevod novi svet razglasile za ekstremističen, skušajo zaobiti, s tem da trdijo, da ta prevod ni Biblija. To je samo še en primer tega, kako daleč so ruske oblasti pripravljene iti, da bi diskreditirale Jehovove priče.«

»Sveto pismo, Koran, Tanah in Kandžur – njihova vsebina in navedki iz njih – se ne smejo označevati za ekstremistično gradivo.« (Dopolnilo k zakonu Ruske federacije o boju proti ekstremističnim dejavnostim, 3. člen, 1. odstavek: Posebna opozorila glede apliciranja zakona Ruske federacije o boju proti ekstremističnim dejavnostim na verska besedila)

Glavni izgovor, s katerim študija podpira svojo trditev, da Prevod novi svet »ni Biblija«, je ta, da je tetragram *, ki predstavlja Božje osebno ime, preveden z »Jehova«. Odvetniki, ki so zastopali Jehovove priče, so predstavili dokaze, da bi to utemeljevanje ovrgli. Sodišču so pokazali besedilo desetih drugih ruskih Svetih pisem, pesniških del Cvetajeve in Puškina, knjig Kuprina, Gončarova in Dostojevskega ter odlomkov iz drugih del klasične ruske literature, v katerih se prav tako pojavlja ime Jehova. Izpostavili so tudi rusko Makarijevo Biblijo iz 19. stoletja, ki je delo pravoslavnih prevajalcev in v kateri se ime Jehova pojavlja več kot 3500-krat.

Poleg tega je sodišče dovolilo dvema strokovnjakoma, da sta predstavila dokaze v podporo temu, da je Prevod novi svet prevod Svetega pisma. Profesor Anatolij Baranov *, ki je spoštovan jezikoslovec, je na obravnavi 9. avgusta pojasnil, da razlike med ubeseditvijo v Prevodu novi svet in v Ruskem sinodalnem prevodu še ne pomenijo, da Prevod novi svet ni Biblija. Takšne razlike med prevodi je za pričakovati. Ocena točnosti nekega sodobnega prevoda Svetega pisma ne more biti objektivna, če ga primerjamo s starejšim prevodom Svetega pisma v istem jeziku. Da bi lahko bila objektivna, moramo njegovo besedilo primerjati z besedilom v izvirnih jezikih, kot so hebrejščina, aramejščina ali grščina.

Mihail Odincov *, ki je verski izvedenec, pa je na obravnavi 16. avgusta pričal, da se besedilo Prevoda novi svet v samem bistvu ne razlikuje od drugih ruskih Svetih pisem in da je v skladu s splošno sprejetim svetopisemskim kanonom. Glede uporabe Božjega imena je potrdil, da ime »Jehova« uporabljajo tudi drugi ruski prevajalci, denimo prevajalci sinodalnega prevoda Svetega pisma, v katerem je Božje ime zapisano okoli desetkrat.

Študija tudi trdi, da Prevod novi svet ni Biblija, ker to v njem ni izrecno zapisano. Vendar je Mihail Odincov pojasnil, da izraza »Pismo« in »Sveto pismo« povsem ustrezata izrazu »Biblija«.

Sodna razprava o Prevodu novi svet – še ena krivica proti Jehovovim pričam

Odločitev vyborškega mestnega sodišča še ni pravnomočna in Prevod novi svet še ni uvrščen na zvezni seznam ekstremističnega gradiva. Jehovove priče bodo zoper to odločitev v roku 30 dni vložile pritožbo na leningrajsko regionalno sodišče.

Odločitev, da se prepove Sveto pismo, ki ga pri bogočastju uporabljajo Jehovove priče, je zadnja v vrsti krivic, ki so posledica več kot desetletje trajajoče kampanje proti Pričam, za katero stoji vlada. Ta kampanja je dosegla višek 17. julija, ko je rusko vrhovno sodišče podprlo svojo prvotno razsodbo, s katero je kriminaliziralo dejavnost Jehovovih prič v Rusiji. Z odločitvijo vyborškega mestnega sodišča pa ruske oblasti nadaljujejo nepravično preganjanje Prič.

Časovnica sodnega postopka proti Svetemu pismu – prevod novi svet v Rusiji

 1. 17. avgust 2017

  Vyborško mestno sodišče ugodi zahtevku tožilstva, da se Prevod novi svet razglasi za »ekstremistično gradivo«.

 2. 9. avgust 2017

  Vyborško mestno sodišče nadaljuje obravnavo, na kateri je predmet preiskave Prevod novi svet.

 3. 6. junij 2017

  Poročilo centra za sociokulturne strokovne raziskave sklene, da Prevod novi svet »ni Biblija« in da je »ekstremistično« gradivo.

 4. 23. december 2016

  Vrhovno sodišče Ruske federacije podpre odločitev nižjestopenjskega sodišča, da se zaplenijo vsa Sveta pisma, ki so bila zasežena julija 2015.

 5. 26. april 2016

  Vyborško mestno sodišče določi center za sociokulturne strokovne raziskave, da opravi analizo, s katero bi se ugotovilo, ali Prevod novi svet vsebuje znake »ekstremizma«.

 6. 15. marec 2016

  Na vyborškem mestnem sodišču se na podlagi zahtevka tožilstva, da se Prevod novi svet razglasi za »ekstremističen«, prične obravnava.

 7. 29. december 2015

  Arbitražno sodišče mesta St. Peterburg in leningrajske regije zavrne pritožbo Jehovovih prič zoper nezakoniti zaseg Svetih pisem.

 8. 13. avgust 2015

  Cariniki v Vyborgu se odločijo zaseči vseh 2016 Svetih pisem, ki so 13. julija prispela s pošiljko. Trdijo namreč, da morda vsebujejo znake »ekstremizma«.

 9. 14. julij 2015

  Cariniki v Vyborgu zasežejo tri izvode Svetega pisma za »strokovno študijo«, da bi upravičili zaseg.

 10. 13. julij 2015

  Cariniki v Vyborgu ustavijo pošiljko, v kateri so samo izvodi Prevoda novi svet v ruščini.

^ odst. 2 Sveto pismo – prevod novi svet je bil v celoti ali delno izdan v več kot 120 jezikih. Razdeljenih je bilo že več kot 200 milijonov izvodov.

^ odst. 6 Tetragram predstavlja Božje ime v hebrejščini, יהוה, ki se prečrkuje kot JHVH. V Hebrejskih spisih (običajno imenovanih Stara zaveza) se pojavlja skoraj 7000-krat.

^ odst. 7 Profesor Baranov je član strokovnega odbora za podeljevanje certifikatov poklicnim jezikoslovcem na ruskem centru za pravosodne študije in predstojnik oddelka za eksperimentalno leksikografijo na inštitutu za ruščino pri Ruski akademiji znanosti.

^ odst. 8 Profesor Odincov je glavni strokovnjak in član akademskega sveta na ruskem državnem arhivu sociopolitične zgodovine in predsednik združenja raziskovalcev s področja religije.