Tričlanski sodni senat tverskega regionalnega sodišča je 22. januarja 2014 razveljavil odločitev nižjega sodišča, da se prepove jw.org, uradno spletno mesto Jehovovih prič. * V nasprotju z drugimi razsodbami, ki so jih v preteklih nekaj letih izrekla ruska sodišča, je to regionalno sodišče upoštevalo pravno pravilo in zato zavrnilo tožilkina vneta prizadevanja, da bi se prepovedalo to spletno mesto.

Do nadlegovanja in preganjanja ruskih Jehovovih prič prihaja na pobudo oblasti. Stanje se je še poslabšalo 7. avgusta 2013, ko je nižjestopenjsko sodišče v Tveru (okoli 160 kilometrov severozahodno od Moskve) po samo 25 minut dolgi sodni obravnavi razglasilo prepoved spletnega mesta jw.org. Predstavniki Jehovovih prič niso bili obveščeni o tej obravnavi. Tako niso mogli spodbijati obtožb krajevne tožilke in se zagovarjati pred sodiščem. Za razsodbo glede prepovedi so izvedeli po javnih občilih le nekaj ur prej, preden je 12. septembra 2013 potekel rok za pritožbo. Pritožbo so potem nemudoma vložili na tversko regionalno sodišče.

Na obravnavi pritožbe 22. januarja 2014 je regionalno sodišče priznalo, da so bile kršene pravice lastnika tega spletnega mesta, družbe Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., in odredilo novo sojenje, da bi slišalo argumente obeh strani. Tožilka, ki so jo podpirali predstavniki ministrstva za pravosodje in ministrstva za notranje zadeve, je zahtevala, da sodišče razglasi spletno mesto za »ekstremistično« in ga prepove po vsej Rusiji. Hvalevredno je, da je regionalno sodišče zavrnilo njene argumente.

Začne se sovražna kampanja proti Jehovovim pričam po vsej državi – z zlorabo zakona proti ekstremizmu se skuša omejiti njihovo delovanje. Ruske oblasti od leta 2009 izrabljajo ohlapno besedilo zveznega zakona o boju proti ekstremističnim dejavnostim, da bi posamični primeri sovražnosti do Jehovovih prič prerasli v načrtno kampanjo po vsej državi. Z zlorabo protiekstremističnega zakona želijo upravičiti:

  • pripor več kot 1600 Jehovovih prič,

  • prepoved 70 njihovih verskih publikacij,

  • preiskavo 171 domov Prič in prostorov, v katerih opravljajo svoje verske dejavnosti, ter

  • razpustitev ali motenje do sedaj vsega skupaj 69 verskih shodov.

V tverskem primeru je tožilka zahtevala prepoved jw.org, zato ker je bilo na tem spletnem mestu na voljo šest domnevno »ekstremističnih« publikacij. Okrožno sodišče v Tveru je uporabilo protiekstremistični zakon kot podlago za to, da je 7. avgusta 2013 prepovedalo jw.org in odločilo, da se doda na zvezni seznam ekstremističnega gradiva.

Ta sodba je bila očitno nesorazmerna glede na svoj namen, saj ni ponudila nobene druge možnosti – na primer te, da se tako imenovane »ekstremistične« publikacije odstranijo s spletnega mesta. Ko je regionalno sodišče izvedelo, da je lastnik za prebivalce Rusije z jw.org že odstranil vse domnevno »ekstremistične« publikacije, je brez težav sklenilo, da prepoved nima nobene pravne podlage. Razsodba je sedaj dokončna, tožilka pa ima šestmesečni rok za vložitev kasacijske pritožbe. Toda pritožba je diskrecijske narave, zato je sodišče ni dolžno obravnavati.

Ali razsodba tverskega regionalnega sodišča obeta boljše čase?

Razmere še zdaleč niso idealne. Objektivna presoja in razsodba tverskega regionalnega sodišča sta v ostrem nasprotju z represivnimi ukrepi, ki so jih proti Jehovovim pričam sprejela druga ruska sodišča. Evropsko sodišče za človekove pravice je že nekajkrat obsodilo Rusijo, ker je Pričam kratila versko svobodo. Rusija ne uveljavlja določb iz razsodb tega sodišča, ampak vztrajno krši človekove pravice. Jehovove priče še naprej branijo svojo svobodo bogočastja, zato so proti Rusiji na Evropsko sodišče vložili 23 prošenj, ki še čakajo na obravnavo.

Ali razsodba tverskega regionalnega sodišča obeta boljše čase? Jehovove priče bodo pozorno spremljali, kako se bo Rusija odzvala na to razsodbo pa tudi na prihodnje razsodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.

^ odst. 2 Če bi sodišče prepovedalo jw.org, bi ruski ponudniki internetnih storitev onemogočili dostop do spletnega mesta, oblasti pa bi lahko kazensko preganjale vsakogar, ki bi spodbujal k obisku jw.org.