Sedem mesecev po tem, ko je vrhovno sodišče Ruske federacije odločilo, da je www.jw.org ekstremističen, so ruske oblasti prepovedale uradno spletno mesto Jehovovih prič. Prepoved je stopila v veljavo 21. julija 2015, ko je pravosodno ministrstvo Ruske federacije dalo jw.org na zvezni seznam ekstremističnega gradiva. Po vsej Rusiji so ponudniki interneta blokirali dostop do jw.org. Spodbujanje k obisku tega spletnega mesta je v tej državi zdaj kaznivo dejanje. Rusija je edina država na svetu, ki je prepovedala jw.org.

Dogodki, ki so vodili do prepovedi jw.org

Jehovove priče v Rusiji niso vedele, da so oblasti v mestu Tver leta 2013 pričele tajen pravni postopek proti njihovemu spletnemu mestu. Tverska tožilka je na okrožno sodišče vložila zahtevo, da se jw.org prepove, ker je na njem objavljenih nekaj verskih publikacij Jehovovih prič, ki so bile s predhodnimi odločitvami ruskih sodišč razglašene za ekstremistične. * Okrožno sodišče je 7. avgusta 2013 ugodilo tožilkini zahtevi in razglasilo spletno mesto jw.org za ekstremistično, vendar s to odločitvijo ni seznanilo Jehovovih prič.

Potem ko so Priče čez kakšen mesec iz lokalnih medijev izvedele za sodbo, so vložile pritožbo in za uporabnike jw.org v Rusiji prostovoljno odstranile sporne publikacije. Tversko regionalno sodišče je 22. januarja 2014 preklicalo odločitev prvostopenjskega sodišča. Razsodilo je namreč, da okrožno sodišče ni imelo pravne podlage za prepoved jw.org in da bi moralo na obravnavo povabiti tudi lastnika avtorskih pravic spletnega mesta.

Namestnik generalnega tožilca, S. G. Kehlerov, ni bil zadovoljen z odločitvijo regionalnega sodišča, zato se je pritožil na vrhovno sodišče Ruske federacije. Priče niso bile ustrezno obveščene o obravnavi. Kljub temu je vrhovno sodišče 2. decembra 2014 v odsotnosti zagovornika obravnavalo kasacijsko pritožbo, ki jo je vložil tožilec.

Vrhovno sodišče je potrdilo, da so Priče odstranile publikacije kmalu po odločitvi prvostopenjskega sodišča avgusta 2013, vendar pa je brez kakršne koli osnove izjavilo, da obstaja možnost, da se te publikacije znova pojavijo na spletnem mestu. Zato se je odločilo razveljaviti odločitev regionalnega sodišča in potrditi odločitev prvostopenjskega sodišča, ki je razglasilo spletno mesto jw.org za ekstremistično. * Jehovove priče so vložile na vrhovno sodišče nadzorstveno pritožbo, s katero so želele spodbijati odločitev, toda sodišče jo je zavrnilo. Prav tako so vložile pritožbo na predsednika vrhovnega sodišča, ta pa jo je 8. julija 2015 zavrnil.

Odločitev ogroža versko svobodo

Jehovove priče oporekajo odločitvi vrhovnega sodišča, ker je samovoljna in neutemeljena, saj nobena od verskih publikacij, ki so razglašene za ekstremistične, ni na voljo na jw.org v Rusiji že vse od jeseni 2013. Posledica te sodbe je bila, da so ruske oblasti naročile ponudnikom internetnih storitev, naj na območju Rusije blokirajo dostop do jw.org. S tem so bralcem onemogočile dostop do Svetega pisma v več kot 130 jezikih in do svetopisemskih publikacij v več kot 700 jezikih, med drugim tudi v ruščini in ruskem znakovnem jeziku. Proti komur koli v Rusiji, ki bi spodbujal druge k ogledu tega spletnega mesta, se lahko sproži upravni ali kazenski postopek zaradi sodelovanja v domnevno ekstremistični dejavnosti. Zaradi te prepovedi je več kot 170.000 Jehovovih prič izgubilo dostop do vira, ki je življenjskega pomena za njihov duhovni napredek in vsakodnevno bogoslužje.

Odločitev vrhovnega sodišča je dala predstavnikom ruske oblasti še eno sredstvo za zatiranje mirne verske dejavnosti Jehovovih prič. Dokler bodo nekateri od njih vztrajno zlorabljali ruski zakon o boju proti ekstremističnim dejavnostim, bo verska svoboda v Rusiji omejena in še naprej ogrožena. Jehovove priče iskreno upajo, da bodo nepristranski uradniki podprli temeljno človekovo pravico do bogoslužja in poštenega sojenja, ki jo zagotavljajo tako mednarodne pogodbe, ki jih je podpisala Rusija, kot tudi ruska ustava.

^ odst. 4 Od 1. junija 2015 je glede na razsodbe ruskih sodišč 78 publikacij Jehovovih prič ekstremističnih. Priče izpodbijajo te odločitve tako na domačih sodiščih kot na Evropskem sodišču za človekove pravice.

^ odst. 7 Natančneje rečeno, namestnik tožilke je vložil kasacijsko pritožbo, o primeru pa je odločal sodni senat za civilne zadeve na vrhovnem sodišču.