Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

2. AVGUST 2017
RUSIJA

Odziv mednarodne skupnosti na odločitev ruskega vrhovnega sodišča zoper Jehovove priče

Odziv mednarodne skupnosti na odločitev ruskega vrhovnega sodišča zoper Jehovove priče

Mednarodne vladne agencije in uradniki so se odzvali na odločitev ruskega vrhovnega sodišča, ki prinaša kriminalizacijo bogoslužja Jehovovih prič v Rusiji. V svojih izjavah so kritični do krivičnega in strogega sklepa ruskega sodišča zoper versko manjšino, znano po mirni verski dejavnosti.

Tričlanski pritožbeni senat ruskega vrhovnega sodišča je 17. julija 2017 podprl odločitev tega sodišča, sprejeto 20. aprila, in sicer »da se ukinejo verska skupnost ‚Upravno središče Jehovovih prič v Rusiji‘ in lokalne verske skupnosti, ki so del njene strukture, [ter] da se vse premoženje celotne ukinjene verske skupnosti preda Ruski federaciji«. S to razsodbo je sodišče dejansko prepovedalo bogoslužje Jehovovih prič po vsej Rusiji.

Izjave v zvezi z odločitvijo pritožbenega senata, sprejeto 17. julija 2017

V nadaljevanju navajamo izvlečke iz izjav, ki so bile podane, potem ko je pritožbeni senat ruskega vrhovnega sodišča 17. julija 2017 potrdil razsodbo, sprejeto 20. aprila:

»Močno smo zaskrbljeni, ker je rusko vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo, ki so jo Jehovove priče vložile na to, da so označene za ‚ekstremiste‘. Ta razsodba uveljavlja kriminalizacijo mirnega bogoslužja 175.000 ruskih državljanov in krši pravico do verske svobode, ki je zagotovljena z rusko ustavo.« (Lord Ahmad Wimbledonski, sekretar za človekove pravice, ministrstvo za zunanje zadeve in zadeve Commonwealtha, Velika Britanija) https://www.gov.uk/government/news/minister-for-human-rights-statement-on-russian-supreme-court-ruling

»Odločitev, ki jo je rusko vrhovno sodišče sprejelo ta teden proti Jehovovim pričam, je najnovejša poteza v alarmantnem trendu preganjanja verskih manjšin v Rusiji. Ruske oblasti pozivamo, naj odpravijo prepoved dejavnosti Jehovovih prič v Rusiji, prekličejo zaprtje Upravnega središča Jehovovih prič in izpustijo na prostost pripadnike verskih manjšin, ki jim je še naprej po krivici odvzeta svoboda zaradi tako imenovanih ‚ekstremističnih‘ dejavnosti.« (Heather Nauert, tiskovna predstavnica ameriškega ministrstva za zunanje zadeve) https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/07/272679.htm

»Jehovove priče morajo imeti tako kot vse druge verske skupine možnost, da v miru uživajo svobodo zbiranja brez vmešavanja, kot to zagotavlja ustava Ruske federacije pa tudi mednarodne obveznosti Rusije in mednarodni standardi s področja človekovih pravic.« (Uradna govorka Evropske službe za zunanje delovanje) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/30022/statement-spokesperson-upheld-ban-activities-jehovahs-witnesses-russia_en

»Odločitev vrhovnega sodišča je žal odsev tega, da vlada vztrajno enači miroljubno prakticiranje verske svobode z ekstremizmom. Priče niso ekstremistična skupina in bi jim moralo biti omogočeno, da svojo vero prakticirajo javno, svobodno in brez vladne represije.« (Daniel Mark, predsednik Ameriške komisije za mednarodno versko svobodo) http://www.uscirf.gov/news-room/press-releases/russia-jehovah-s-witnesses-banned-after-supreme-court-rejects-appeals

»Močno me skrbi dejstvo, da je bila potrjena sodna prepoved Jehovovih prič v Rusiji. Ta poteza je – kljub našim pozivom na številnih ravneh – iz mirnega prakticiranja pravice do svobode veroizpovedi in mišljenja naredila kazenski prekršek.« (Gernot Erler, koordinator za meddružbeno sodelovanje z Rusijo, Srednjo Azijo in državami Vzhodnega partnerstva, nemško ministrstvo za zunanje zadeve) http://www.auswaertiges-amt.de/sid_5DAC942B7DE50BCC4AFCDFC864C2E383/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2017/170719-Ko_RUS-Zeugen_Jehovas.html

»Nedavna nezaslišana odločitev ruskega sodišča, da prepove obstoj Jehovovih prič kot priznane verske skupnosti v Rusiji, je absolutna kršitev varstva svobode vere in prepričanja iz 18. člena Splošne deklaracije človekovih pravic. [...] Dobrohotni ljudje iz vseh verskih skupnosti kot tudi vsi tisti, ki jim je dragocena pravica do svobode vesti, morajo solidarno podpreti Jehovove priče v Rusiji.« (Dr. Katrina Lantos Swett, predsednica, Lantosova fundacija) https://www.lantosfoundation.org/news/2017/7/17/lantos-foundation-condemns-russias-outrageous-decision-to-ban-jehovahs-witnesses

Izjave v zvezi z odločitvijo vrhovnega sodišča, sprejeto 20. aprila 2017

Pred razsodbo pritožbenega senata so številne vladne agencije in uradniki obsodili odločitev, ki jo je rusko vrhovno sodišče sprejelo 20. aprila 2017:

»Predsednika Vladimirja Putina sem prosila, naj uporabi svoj vpliv, da bi se tukaj zagotovile pravice manjšin, med drugim tudi v primeru Jehovovih prič.« (Kanclerka Angela Merkel na novinarski konferenci s predsednikom Putinom) http://uk.reuters.com/article/uk-russia-germany-putin-syria-idUKKBN17Y1JZ

»Nedavna odločitev vrhovnega sodišča, da razglasi Upravno središče Jehovovih prič v Ruski federaciji za ekstremistično organizacijo in da ga zapre skupaj s 395 krajevnimi verskimi skupnostmi, ki jih Priče uporabljajo, vzbuja resno skrb glede stanja verske svobode v Rusiji in je dodaten primer tega, da se protiekstremistična zakonodaja zlorablja za to, da bi se omejila svoboda izražanja in zbiranja.« (Theodora Bakoyannis in Liliane Maury Pasquier, soporočevalki nadzornega odbora PS SE za Rusko federacijo) http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6599

»Rusko nespoštovanje verske svobode je še ena neopravičljiva kršitev obveznosti, ki jih ima Moskva do OVSE [Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi]. Ljudem, ki miroljubno prakticirajo svojo vero, ne bi nikoli smela pretiti nevarnost, da bi jih nadlegovali, oglobili ali poslali v zapor. Sodna odločba o zaplembi premoženja v lasti organizacije Jehovovih prič je dodaten udarec. Upam, da bo ta primer predan v obravnavo Evropskemu sodišču za človekove pravice.« (Senator Roger Wicker, predsedujoči Komisije o varnosti in sodelovanju v Evropi) http://csce.emailnewsletter.us/mail/util.cfm?gpiv=2100141660.2454.614

»Včerajšnja odločitev vrhovnega sodišča Ruske federacije, da na temelju ‚ekstremizma‘ prepove dejavnosti Upravnega središča Jehovovih prič v Rusiji, odpira možnost, da bodo Jehovove priče kazensko preganjane že zgolj zaradi izražanja vere. Jehovove priče morajo imeti tako kot vse druge verske skupine možnost, da v miru uživajo svobodo zbiranja brez vmešavanja, kot to zagotavlja ustava Ruske federacije pa tudi mednarodne obveznosti Rusije in mednarodni standardi s področja človekovih pravic.« (Uradna govorka Evropske službe za zunanje delovanje) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/24870/statement-ban-activities-jeho

»Zelo sem zaskrbljen nad to neupravičeno kriminalizacijo miroljubnih dejavnosti pripadnikov skupnosti Jehovovih prič v Rusiji in ukinitvijo te skupnosti kot delujoče pravne osebe v državi. Ta odločitev vrhovnega sodišča ogroža vrednote in načela, ki so temelj za demokratične, svobodne, odprte, pluralistične in strpne družbe.« (Michael Georg Link, direktor Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice) http://www.osce.org/odihr/313561

»Ta prepoved, ki prinaša preganjanje miroljubnih oseb že zgolj zaradi izražanja vere, je očitna kršitev temeljne pravice do verske svobode in s tem mednarodnih standardov s področja človekovih pravic, kot je zagotovljeno tudi z ustavo Ruske federacije. Zato jo je treba čim prej ponovno obravnavati.« (Profesorica Ingeborg Gabriel, osebna predstavnica predsedujočega OVSE za preprečevanje rasizma, ksenofobije in diskriminacije) http://www.osce.org/odihr/313561

»Zaskrbljena sem zaradi odločitve ruskega vrhovnega sodišča, da opredeli Jehovove priče za ‚ekstremiste‘. Ta razsodba dejansko kriminalizira miroljubno bogoslužje 175.000 ruskih državljanov in krši pravico do verske svobode, ki je zagotovljena z rusko ustavo. Združeno kraljestvo poziva rusko vlado, naj izpolni svoje mednarodne obveznosti, povezane s to temeljno svoboščino.« (Baronica Joyce Anelay, nekdanja državna sekretarka za Commonwealth in Združene narode na ministrstvu za zunanje zadeve in zadeve Commonwealtha) https://www.gov.uk/government/news/minister-for-human-rights-criticises-russian-supreme-court-ruling-for-labelling-jehovahs-witnesses-as-extremist

Mednarodno obsojanje razsodbe ruskega vrhovnega sodišča

Stalni svet OVSE je 20. julija 2017 sprejel izjavo v imenu Evropske unije. Rusija je v tej izjavi pozvana, naj omogoči Jehovovim pričam, da »lahko v miru uživajo svobodo zbiranja brez vmešavanja, kot to zagotavlja ustava Ruske federacije pa tudi mednarodne obveznosti Rusije in mednarodni standardi s področja človekovih pravic«. To izjavo je na Dunaju soglasno sprejelo vseh 28 držav članic Evropske unije, pridružujejo pa se jim tudi države, ki niso članice Evropske unije, na primer Avstralija, Kanada in Norveška. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pc_1155_eu_jehovahs_witnesses_in_russia.pdf

Jehovove priče po svetu smo močno razočarane, ker je rusko vrhovno sodišče s samovoljno odločitvijo dejansko prepovedalo bogoslužje Jehovovih prič po državi. Mednarodne vladne agencije in uradniki v svojih izjavah izpostavljajo, da je Rusija po krivici razglasila Jehovove priče za »ekstremiste« ter da se ne meni za svoje ustavne in mednarodne obveznosti glede varovanja verske svobode. Evropsko sodišče za človekove pravice še ni obravnavalo te zadeve in upamo, da bo razveljavilo vsedržavno prepoved.