Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Jehovove priče

slovenščina

Ruski policisti vdirajo skozi vrata ograje pred kraljestveno dvorano v Nezlobnaji.

12. JANUAR 2017
RUSIJA

Napad na versko svobodo v Rusiji se po desetih letih še zaostruje

Napad na versko svobodo v Rusiji se po desetih letih še zaostruje

Jehovove priče v Rusiji bodo 16. januarja 2017 znova skušale ustaviti krčenje verske svobode, ki ga doživljajo zadnje desetletje. Moskovsko mestno sodišče bodo prosile, naj opozorilo, poslano njihovemu glavnemu središču, spozna za nezakonito in neutemeljeno ter naj ga razveljavi. Opozorilo, ki ga je 2. marca 2016 izdal namestnik generalnega tožilca Viktor Jakovlevič Grin, grozi z ukinitvijo glavnega središča Jehovovih prič, če se v enem letu odkrijejo novi dokazi »ekstremizma«.

Lov na »ekstremizem«

Ruski tožilci zlorabljajo zvezni zakon o boju proti ekstremističnim dejavnostim, da bi Jehovove priče obtožili ekstremizma. Po preoblikovanju tega zakona leta 2006 ekstremizem ni več opredeljen s pozivanjem k nasilju, ampak že zgolj s »hujskanjem k [...] verskim nesoglasjem«. Ta nenatančna definicija dovoljuje oblastem, da vse, kar oporeka naukom tradicionalnih religij ali pa spodbuja k drugačnemu verovanju, predstavijo kot podžiganje verskega sovraštva. Gregory Allen, ki kot odvetnik pomaga zagovarjati versko svobodo Jehovovih prič v Rusiji, je izjavil: »Ruske oblasti izrabljajo to raztegljivo definicijo, da kateremu koli verskemu prepričanju, ki po njihovem ni ortodoksno, prilepijo oznako ‚ekstremizem‘.«

Lov na »ekstremizem« pri nekaterih verskih manjšinah se je pričel s pismom, ki ga je januarja 2007 namestnik generalnega tožilca Ruske federacije Viktor Jakovlevič Grin poslal vsem tožilstvom v državi. Na temelju tega pisnega poziva k preiskavam je bilo do konca tistega leta sproženih več kot 100 preiskav zoper lokalne verske skupnosti Jehovovih prič.

Konstruiranje prve serije »dokazov«

Ena od teh preiskav je potekala v mestu Taganrog na severovzhodni obali Azovskega morja. Bila je temelj za skoraj vse druge obtožbe o ekstremizmu, ki so letele na Jehovove priče v Rusiji. Do oktobra 2007 je tožilstvo rostovske regije končalo svojo preiskavo in izdalo opozorilo lokalni verski skupnosti Jehovovih prič v Taganrogu, naslednje leto pa je vložilo zahtevek za njeno ukinitev. Toda tožilstvo ni imelo obremenilnih dokazov, da bi podprlo svoj zahtevek, zato je prosilo rostovsko regionalno sodišče, naj odredi »strokovno študijo« verske literature Jehovovih prič.

Sodišče je odredilo »strokovno študijo«, čeprav so Priče temu nasprotovale, in ni hotelo ugoditi njihovi prošnji, da bi bila raziskava opravljena neodvisno. Sodno postavljeni izvedenci so v svojem poročilu soglasno sklenili, da verska literatura Prič ne hujska k sovražnim dejanjem. Kljub temu se je sodišče osredotočilo na strokovna mnenja, da bi teološke razprave v publikacijah Jehovovih prič »potencialno lahko spodkopavale spoštovanje« do drugih veroizpovedi.

Rostovsko regionalno sodišče je raztegnilo definicijo »ekstremizma«, ko je v svoji sodbi z 11. septembra 2009 odločilo, da je treba 34 publikacij Jehovovih prič razglasiti za ekstremistične. Te publikacije so bile nazadnje uvrščene na zvezni seznam ekstremističnega gradiva (ZSEG). Sodišče je tudi odločilo, da je taganroška verska skupnost Jehovovih prič »ekstremistična«, in odredilo, da jo morajo zvezne oblasti ukiniti, prepovedati njeno delovanje, jo dati na seznam ekstremističnih organizacij, zapleniti njeno versko literaturo in predati njeno imetje Ruski federaciji. Vrhovno sodišče Ruske federacije je 8. decembra 2009 potrdilo to odločitev in tako je postala dokončna. *

Na podlagi podobnih sodnih odločitev je bilo do začetka leta 2016 razglašenih za »ekstremistične« 88 verskih publikacij Prič, ukinjene pa so bile tri njihove lokalne verske skupnosti. V postopku preiskave je bilo 18 lokalnih verskih skupnosti v drugih krajih. Poleg tega so zvezne oblasti prepovedale in blokirale jw.org (uradno spletno mesto Jehovovih prič), zavrnile uvoz vse njihove verske literature in poslale Sveto pismo na podrobno preiskavo zaradi suma, da je »ekstremistično«.

»Dokaze« uperijo proti glavnemu središču

Marca 2016 je generalno tožilstvo na podlagi zbranih »dokazov« izdalo opozorilo Upravnemu središču Jehovovih prič v Rusiji, ki je njihov glavni urad v državi in se nahaja blizu St. Peterburga. Tožilec je povezal Upravno središče s prepovedano versko literaturo in lokalnimi verskimi skupnostmi, ki so bile predmet preiskave ali pa ukinjene, kar je razvidno iz njegove izjave: »Elemente ekstremizma še naprej odkrivamo v aktivnostih podenot Upravnega središča.«

Priče so kmalu po prejetju opozorila prosile generalnega tožilca Ruske federacije, Jurija Jakovleviča Čajka, da razveljavi opozorilo. Generalni tožilec ni ugodil njihovi prošnji, ampak je podprl opozorilo z utemeljitvijo, da »argumenti glede konstruiranja dokazov in glede drugih zlorab, do katerih je domnevno prišlo med preiskavami, ki so jih opravili organi pregona, niso upravičen razlog za razveljavitev opozorila, saj to temelji na sodnih odločitvah«. Prej omenjeni Gregory Allen je to takole komentiral: »Videti je, da je generalni tožilec mnenja, da lahko rusko sodišče legalizira kakršne koli ponarejene dokaze, ki so jih skonstruirali nepošteni predstavniki zakona. Spomnim se odločitve sodišča v Moskvi, s katero so bile Jehovove priče nezakonito prepovedane v tem mestu. Kasneje je Evropsko sodišče za človekove pravice razglasilo to sodbo za nezakonito.« *

Po odločitvi generalnega tožilca so Priče vložile prošnjo za obravnavo opozorila na sodišče tverskega okrožja v Moskvi. Sodnica Marija Sergejevna Moskalenko ni dovolila, da bi na obravnavi 12. oktobra 2016 nastopile priče ali izvedenci, in je pritožbo zavrnila.

Ker so ti poskusi spodleteli, opozorilo ostaja v veljavi. Upravnemu središču grozi ukinitev, če generalnemu tožilstvu uspe prepričati sodišča, da so 1. lokalne verske skupnosti Jehovovih prič še naprej kršile protiekstremistično zakonodajo ali pa da so 2. oblasti našle »nove dokaze, ki pričajo o prisotnosti elementov ekstremizma« v dejanjih Jehovovih prič v letu od datuma izdaje opozorila.

Pospešeno podtikanje »dokazov«

Odkar je bilo 2. marca 2016 izdano opozorilo, si ruske oblasti pospešeno prizadevajo, da načrtno prihajajo do »novih dokazov«. Dokumentiranih je 35 primerov (od vsega skupaj več kot 60 primerov od leta 2012), ko so oblasti skonstruirale »kaznivo dejanje« s tem, da so podtaknile versko literaturo, ki so jo Jehovove priče nehale uporabljati. Preiskave, pri katerih se odkrijejo ti »dokazi«, pogosto spremlja agresivnost policije in posebnih policijskih enot.

 • V Republiki Kareliji je bila 28. julija 2016 v dveh krajih izvedena racija pri Jehovovih pričah. V Petrozavodsku so oboroženi in zamaskirani pripadniki posebne policijske enote prišli v kraljestveno dvorano in prekinili bogoslužje, ki je takrat potekalo. Policisti so v zgradbo podtaknili pet izvodov knjige Kaj Sveto pismo v resnici uči? in jih »odkrili« med kasnejšo preiskavo. Pričam niso predložili nobenega sodnega naloga za racijo in preiskavo prostorov. V Kostomukši so pripadniki zvezne varnostne službe in centra za boj proti ekstremizmu prekinili verski shod. Med preiskavo kraljestvene dvorane so »našli« tri publikacije Prič, ki so uvrščene na ZSEG.

 • V mestu Majskij v Kabardinsko-balkarski republiki so organi pregona 20. avgusta 2016 prekinili shod Jehovovih prič. Potem ko so navzoče prisilili, da zapustijo kraljestveno dvorano, so v prostorih »našli« prej podtaknjeno literaturo, ki je na ZSEG-u. Oblasti med racijo niso predložile nobenih dokumentov ali pooblastil.

 • V mestu Nezlobnaja v Stavropolskem kraju so zgodaj zjutraj 20. septembra 2016 oboroženi in zamaskirani pripadniki posebne policijske enote prišli v kraljestveno dvorano. Odstranili so vrata dvorane in nato v njej podtaknili več publikacij Jehovovih prič, ki so na ZSEG-u. V kasnejši preiskavi so »odkrili« te publikacije.

Na posnetku je jasno vidno, kako policija podtakne literaturo v prazno omarico v kraljestveni dvorani v Nezlobnaji, kasneje pa jo inšpektor »najde« kot »dokazno gradivo«.

Pot do obtožbe Jehovovih prič

Strategija, ki se uporablja, da se Jehovove priče obtoži ekstremizma, običajno sledi istemu vzorcu, kot je razvidno iz dogodkov, povezanih z lokalno versko skupnostjo Jehovovih prič v mestu Birobidžan:

 1. 1. korak: Organi pregona gredo v verski objekt Jehovovih prič in tja podtaknejo versko literaturo Jehovovih prič, ki je uvrščena na ZSEG.

  Policisti in pripadniki zvezne varnostne službe so prekinili verski shod Jehovovih prič, trdili, da je srečanje nezakonito, in nato naznanili, da bodo preiskali prostore zaradi suma, da se tam nahaja »ekstremistično gradivo«.

 2. 2. korak: Organi pregona preiščejo objekt in »odkrijejo« prepovedano literaturo.

  Predstavniki oblasti so »našli« 12 publikacij, ki so na ZSEG-u. Priče so kasneje ugotovile, da je pred shodom neznanec prišel v objekt in očitno skril »dokaze«.

 3. 3. korak: Tožilec obtoži lokalno versko skupnost Jehovovih prič ali pa njenega predsednika, da je bil storjen upravni prekršek razširjanja ekstremističnega gradiva, in zahteva denarno kazen.

  Okrožno sodišče je razsodilo, da je predsednik birobidžanske verske skupnosti Prič kriv upravnega prekrška, in mu naložilo kazen v višini 4000 rubljev (skoraj 65 evrov).

 4. 4. korak: Tožilec izda opozorilo lokalni verski skupnosti, da v naslednjih 12 mesecih ne sme ponoviti domnevnega prekrška.

  Tožilec je izdal opozorilo, da je prepovedano sodelovati v »ekstremistični dejavnosti«.

 5. 5. korak: Nekaj časa zatem se organi pregona vrnejo v verski objekt, tja znova podtaknejo prepovedano literaturo Prič in jo nato med preiskavo »najdejo«.

  Predstavniki oblasti so prekinili verski shod, da bi preiskali objekt zaradi suma, da se v njem nahaja »ekstremistično gradivo«. Toda Priče so pred shodom pregledale prostore, našle podtaknjeno literaturo in jo odstranile, zato je oktobra 2015 ta poskus podtikanja dokazov spodletel. Toda 21. januarja 2016 so bili predstavniki oblasti bolje pripravljeni. Pripadniki posebnih policijskih enot, policije in zvezne varnostne službe so znova prekinili verski shod Jehovovih prič in naznanili, da bodo objekt preiskali zaradi suma, da se v njem nahaja »ekstremistično gradivo«. Ena od navzočih Jehovovih prič je videla, da ima eden od predstavnikov oblasti v rokah zavoj literature. Neki drug predstavnik oblasti je znova preiskal že pregledano območje in pri tem »našel« podtaknjeni zavoj literature, vendar tokrat ni bilo zraven očividcev, ki bi to lahko potrdili.

 6. 6. korak: Na podlagi tega novega dokaza glede domnevne ekstremistične dejavnosti bodisi tožilstvo bodisi ministrstvo za pravosodje vloži na sodišče zahtevek za ukinitev lokalne verske skupnosti.

  Okrožno sodišče je razsodilo, da je predsednik birobidžanske verske skupnosti Prič kriv upravnega prekrška, in mu naložilo denarno kazen v višini 3000 rubljev (skoraj 50 evrov). Regionalno sodišče je 3. oktobra 2016 razsodilo, da so »prišli na dan novi dokazi, ki pričajo o elementih ekstremizma v delovanju lokalne verske skupnosti,« in da je birobidžanska verska skupnost Prič »ekstremistična«, zato je prepovedalo njeno delovanje in odredilo njeno ukinitev.

Končni korak v tej strategiji pa je, da vrhovno sodišče Ruske federacije podpre sodbo nižjestopenjskega sodišča, da se neka lokalna verska skupnost Jehovovih prič ukine, ker je »ekstremistična organizacija«. To se je nedavno zgodilo z lokalnimi verskimi skupnostmi Prič v Belgorodu, Starem Oskolu, Elisti in Orjolu. Pritožba v primeru birobidžanske verske skupnosti Prič čaka na obravnavo na vrhovnem sodišču.

Kaj to pomeni? Kje se bo končalo?

Vasilij Kalin, predstavnik Upravnega središča, se spominja časa, ko je bila njegova družina v obdobju Sovjetske zveze tarča verskega preganjanja in izgnana v Sibirijo: »Ko sem odraščal, se je lahko kadar koli zgodilo, da so predstavniki oblasti prišli k Pričam domov in iskali verske publikacije. Toda nikoli jim ni prišlo na misel, da bi publikacije najprej podtaknili v naše domove in kasneje našli takšno gradivo. Ta nova taktika ruskih organov pregona priča o tem, da še vedno nimajo nobene dejanske podlage za to, da Jehovove priče obtožujejo nezakonite dejavnosti.«

Pričakujemo, da bo moskovsko mestno sodišče 16. januarja 2017 obravnavalo pritožbo Jehovovih prič na opozorilo generalnega tožilca in sprejelo odločitev. Ali se bo strinjalo, da je generalno tožilstvo obtožilo Upravno središče Jehovovih prič ekstremistične dejavnosti brez kakršnega koli temelja, in preklicalo opozorilo? Jehovove priče in drugi ljudje v Rusiji in drugod po svetu, ki cenijo človekove pravice, upajo, da se bo to zgodilo.

^ odst. 9 Razsodba vrhovnega sodišča Ruske federacije je Pričam prinesla plaz težav. Iz poročil o 1126 incidentih, ki so se zgodili med 8. decembrom 2009 in 26. aprilom 2012, razberemo, da so bile Jehovove priče med sodelovanjem v verski dejavnosti tarča nadlegovanja in napadov, da so jih ruski organi pregona priprli in preiskali ter da so se nad njihovimi verskimi objekti znašali vandali.

^ odst. 13 Z letom 1995 se je pričel niz kazenskih in civilnih tožb, s katerimi se je poskušalo prepovedati Jehovove priče v Moskvi, vendar so ti poskusi vedno znova spodleteli zaradi pomanjkanja dokazov. Toda golovinsko okrožno sodišče je marca 2004 na podlagi »strokovne študije« razsodilo, da se ukine verska skupnost Jehovovih prič v Moskvi in da se prepove njeno delovanje. Evropsko sodišče za človekove pravice je v svoji odločitvi z 10. junija 2010 ugotovilo, da je Ruska federacija Jehovovim pričam nezakonito kratila pravico do verske svobode in zbiranja, ter obvezalo vlado, naj popravi negativne posledice svojih dejanj.