Rusko vrhovno sodišče je 5. aprila 2017 prisluhnilo predlogom in argumentom v primeru prepovedi Jehovovih prič, nato pa odredilo prekinitev obravnave. Ministrstvo za pravosodje želi z vloženim zahtevkom doseči, da se »verska organizacija, Upravno središče Jehovovih prič, razglasi za ekstremistično, da se prepove njeno delovanje in da se ta ukine«. Sodišče bo znova zasedalo 6. aprila 2017 ob 14. uri po lokalnem času.

Mark Sanderson, ki je član Vodstvenega organa Jehovovih prič in je bil navzoč na obravnavi, je izjavil: »Zaskrbljujoče je, da vrhovno sodišče ni upoštevalo oziroma je zavrnilo večino predlogov, ki jih je dalo Upravno središče. Na tej obravnavi so bili prisotni predstavniki številnih veleposlaništev in organizacij za zaščito človekovih pravic. Svet pozorno spremlja dogajanje.«